อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 ตุลาคม 2564

มส.รับรองตั้ง "พระราชปริยัติสุนทร" เป็น จจ.ฉะเชิงเทรา

“สังฆราช” ประธานมหาเถรฯ รับรองมติตั้ง พระราชปริยัติสุนทร ขึ้นเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ขณะที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ แจงคุณสมบัติครบถ้วน ยึดระเบียบมส. ยันไม่มีวิ่งเต้นซื้อตำแหน่ง ขณะที่พระพรหมเมธี เผยมส.อยากเจอ “พงศ์พร” หลังลาประชุมติดต่อ 2 ครั้ง  ย้ำนายกฯ ส่งมาสนองงานคณะสงฆ์ จันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.49 น.

วันนี้( 31 ก.ค.) ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 18/2560 โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อมฺพรมหาเถร) ทรงเป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ. ลาประชุมเป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกัน เนื่องจากติดราชการด่วน โดยในการประชุมครั้งนี้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) กรรมการมส. เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ได้รายงานที่ประชุมถึงการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทราว่า เป็นไปตามระเบียบมส.ทุกประการ โดยที่ประชุมมส.ได้มีมติรับรองมติการแต่งตั้ง พระราชปริยัติสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด(จจ.)ฉะเชิงเทราต่อไป


 
จากนั้นพระพรหมเมธี (จำนง ธฺมมจารี) โฆษกมส. พร้อมด้วยนายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผอ.สำนักงานพุทธมณฑล ในฐานะโฆษกพศ. นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ร่วมแถลงข่าวถึงขั้นตอนการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยพระพรหมเมธี กล่าวว่า ในระหว่างการประชุมมส.สมเด็จพระพุฒาจารย์ ได้กราบทูลสมเด็จพระสังฆราช และกรรมการมส. ถึงขั้นตอนการแต่งตั้ง พระราชปริยัติสุนทร ว่ายึดตามหลักเกณฑ์ตามระเบียบมส. ในการตั้งเจ้าคณะจังหวัด โดยมีระเบียบระบุไว้ว่า 1.เป็นรองเจ้าคณะจังหวัด ไม่ต่ำกว่า 2 ปี หรือ2.เป็นเจ้าคณะอำเภอในจังหวัดไม่ต่ำกว่า 4 ปี หรือ3.เป็นพระราชาคณะสามัญ คณาจารย์โทหรือจบ ป.ธ.6 อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่สำคัญเจ้าคณะปกครองยังได้ดูจากผลงานการทำงาน โดยเฉพาะด้านการศึกษาบาลีที่มีผลงานเป็นที่โดดเด่นยอมรับในแวดวงการศึกษาคณะสงฆ์ ที่ประชุมจึงได้รับรองมติแต่งตั้งให้ พระราชปริยัติสุนทร ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งสมเด็จพระพุฒาจารย์ ยังยืนยันด้วยว่า ไม่มีการวิ่งเต้นซื้อตำแหน่ง และไม่มีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใด การดำเนินการยึดตามระเบียบและคุณสมบัติ
 
พระพรหมเมธี กล่าวต่อไปว่า ส่วนกรณีที่พระราชปริยัติสุนทร เคยต้องอธิกรณ์นั้น เรื่องดังกล่าวได้จบลงตั้งแต่ปี 2557 แล้ว โดยผลสอบอธิกรณ์ว่าด้วยการละเมิดจริยาพระสังฆาธิการ พบว่า มีความผิดไม่ร้ายแรงได้ถูกตำหนิโทษเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนั้น ทางเจ้าคณะปกครองตามลำดับชั้น จึงได้เสนอต่อมส. ให้คืนตำแหน่งแก่พระที่ถูกสอบอธิกรณ์ทั้งหมด ส่งผลให้พระราชปริยัติสุนทร พ้นอธิกรณ์ในการประชุมมส.เมื่อวันที่ 30 ต.ค.2557 สำหรับกรณีการคัดค้านมติมหาเถรสมาคมที่แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทราว่า สมเด็จพระสังฆราชไม่ได้ทรงเข้าประชุม และเป็นการแต่งตั้งแบบข้ามขั้นตอนนั้น ขอชี้แจงว่า การประชุมหากสมเด็จพระสังฆราช มีพระกรณียกิจอื่นที่จำเป็นและสำคัญไม่สามารถเข้าประชุมมส.  ที่ประชุมก็จะเสนอให้สมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสตามลำดับปฏิบัติหน้าที่แทน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมส. ดังนั้น การแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ถือว่า ได้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบมส.ทุกประการ จึงอยากให้สังคมได้เข้าใจการปฏิบัติงานของคณะสงฆ์ด้วย
 
 ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีมส.มีความไม่พอใจการทำงานของพ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ.สถานการณ์ขณะนี้เป็นเช่นไร พระพรหมเมธี กล่าวว่า ที่ประชุมมส.ได้ปรารภถึงผอ.พศ.ว่า ไม่ได้เจอกัน เพราะติดภารกิจอื่นไม่ได้เข้าประชุม จึงอยากที่จะมีการพูดคุย เพื่อสร้างความเข้าใจต่อปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น เพราะถือว่า เป็นบุคคลที่นายกรัฐมนตรี ส่งมาสนองงานคณะสงฆ์ จึงอยากคุยกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และแจ้งข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะชนไปในทิศทางเดียวกันด้วย  ที่สำคัญยังฝากนายกนก แสนประเสริฐ รองผอ.พศ. นายประดับ และนายบุญเชิด ให้บอกพ.ต.ท.พงศ์พร ถ้ามีเวลาให้มาหารือกับมส.อีกด้วย.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    57%
  • ไม่เห็นด้วย
    43%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 5.37K