อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

"สังฆราช" มีพระดำรัสถวายพระพรราชินี 85 พรรษา

สมเด็จพระสังฆราช ถวายพระพร ราชินี ครบ 85 พรรษา ทรงเปี่ยมด้วยน้ำพระราชหฤทัยดุจมารดาแห่งประชาชาติ  พร้อมขอให้ลูกไทยสามัคคี หยุดห้ำหั่นทำลายกัน  มองเพื่อนร่วมชาติเหมือนพี่น้องมารดาเดียวกัน   ศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 17.01 น.

วันนี้(11 ส.ค.) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(อมฺพรมหาเถร) ทรงมีพระดำรัสถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ความตอนหนึ่งว่า ขอถวายพระพร เจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล พระชนมสุขทุกประการ จงมีแต่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ อภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ไว้เวียนมาบรรจบ อาตมภาพในนามคณะสงฆ์ จึงขอตั้งกัลยาณจิต ร่วมกับปวงชนชาวไทย สำแดงความชื่นชมยินดี ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษามาโดยสวัสดี เป็นหลักชัยของพสกนิกรผู้อยู่ใต้พระบารมีนับถึงวันนี้ได้ 85 พรรษาบริบูรณ์
สมเด็จพระบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ทรงเปี่ยมด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันงามบริสุทธิ์ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะ เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎรตลอดมา ดุจมารดาแห่งประชาชาติ  บันดาลความเจริญสุขสวัสดีแก่ชาวไทยถ้วนหน้า  ทั้งยังแผ่อาณาประโยชน์แห่งมนุษยธรรมไปถึงมวลมนุษยชาติทั่วไปอย่างไม่เลือกที่รักผลักที่ชังสมเด็จพระบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า เป็นสมเด็จพระบรมราชชนนี ผู้พระราชทานพระราชโอรส พระราชธิดา มาปกป้องคุ้มครองทวยราษฎร์ บัดนี้ พระราชปิโยรส ของพระองค์ได้เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ย่อมจักได้พระราชทานอารักขาแก่ข้าแผ่นดิน ตามพระราชปณิธาณให้เป็นที่อบอุ่นใจของปวงชนชาวไทยสืบไป ณ อุดมมงคลชัย คล้ายวันพระราชสมภพ อาตมภาพขออัญเชิญ พระพุทธสุภาษิต มากล่าวอ้างเป็นสัจจวาจาว่า "มาตา มิตฺตํ สเก ฆเรฯ" แปลความว่า "มารดาเป็นมิตรในเรือนตน" ขอประชาราษฎร์ทั้งปวง จงปรองดองร่วมใจกัน ประพฤติตนเป็นลูกที่ดี มีเมตตากรุณาต่อกัน เว้นวางการวิวาทบาดหมางกัน มุ่งบำเพ็ญอภัยทาน หยุดห้ำหั่นประทุษร้ายทำลายกัน มองเพื่อนร่วมชาติประดุจพี่น้องร่วมมารดาเดียวกัน เพื่อแม่แห่งชาติ คือ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ยอดมารดา อัครมหามิตร ผู้ทรงโอบอุ้มคุ้มครองเราทุกคนในเรือนหลังใหญ่ที่มีชื่อว่า ไทยมาเนิ่นนาน จักได้ทรงพระเกษมสำราญ ทรงเบาพระราชหฤทัยว่า ลูกไทยของพระองค์ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติด้วยความสมัครสมานสามัคคีในวันเดียวกันที่พระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาส สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อมฺพรมหาเถร) สด็จเป็นประธานในพิธีคณะสงฆ์ธรรมยุต เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เสริมสิริมงคลวันพระราชสมภพ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชรมพรรษา 12 ส.ค. 2560 โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน 99 รูป ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ขณะที่ที่วัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง คณะสงฆ์หนใต้ ก็มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าวเช่นกัน ทั้งนี้การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าว เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคม(มส.) ที่ให้คณะสงฆ์ในแต่ละหน จัดขึ้น เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยก่อนหน้านี้วันที่ 8 ส.ค. คณะสงฆ์หนกลาง จัดพิธีที่วัดพิชยญาติการาม  จากนั้นวันที่ 9 ส.ค. คณะสงฆ์หนเหนือ จัดพิธีที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์  และคณะสงฆ์หนตะวันออก จัดพิธีที่วัดไตรมิตรวิทยาราม  
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 81