อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 กรกฎาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 กรกฎาคม 2561

โขน "กษิรธารามณโฑเทวี"เทิดไท้ราชินีงดงาม

วธ.-กรมศิลปากร จัดแสดงโขน ชุดกษิรธารามณโฑเทวี เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี พร้อมรำถวายพระพร ขับร้องเพลงพระราชนิพนธิ์งดงามสมพระเกียรติ ศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 17.14 น.

วันนี้(11 ส.ค.) ณ โรงละครแห่งชาติ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมี นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ผู้บริหารวธ.และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก  โดยนายวีระ กล่าวว่า   ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด พัฒนา และเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทย ทรงให้การอุปถัมภ์การแสดงโขน นาฏศิลป์ไทยชั้นสูงให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อฟื้นฟูปรับปรุงเครื่องแต่งกายโขนของกรมศิลปากรให้วิจิตรงดงาม นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณใหญ่หลวงต่อวงการนาฏศิลป์ไทยนายวีระ กล่าวต่อไปว่า วธ. จึงได้มอบหมายให้กรมศิลปากร โดยสำนักการสังคีต จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประกอบด้วยการแสดงรำถวายพระพรสมเด็จพระราชินีนาถศรีชาติไทย  การบรรเลงดนตรีสากลและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในหลวง  9 และบทเพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในร.9 โดยนักดนตรี 50 คน และนักร้อง 8 คน ร่วมบรรเลงและขับร้อง อาทิ เพลงพระราชนิพนธ์คำหวาน เพลงพระราชนิพนธ์ภิรมย์รัก เพลงสมเด็จ เพลงนาถมาตา เพลงลาวดวงเดือน เพลงแด่แม่ เพลงสดุดีพระแม่เจ้า ระบำชุดไทยพระราชนิยม และการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ “ชุดกษิรธารามณโฑเทวี” นอกจากนี้ ยังได้จัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณด้านดุริยางคศิลป์เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมให้ประชาชนได้ชื่นชม
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 85