อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 กรกฎาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 กรกฎาคม 2561

ติดตั้งบันไดนาค 7 เศียรพระเมรุมาศ 22 ส.ค.นี้

ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด และสีบัวทอง เร่งประดับราวบันไดนาค 5 เศียร สีทองตลอดลำตัวสลับเลื่อมลายกระจกสีขาวใกล้แล้วเสร็จ ขณะที่การจัดสร้างพญาอนันตนาคราช 7 เศียร พร้อมทดลองติดตั้งพระเมรุมาศในวันที่ 22 ส.ค.นี้  เสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 น.

นายสุดสาคร ชายเสม ผู้ออกแบบและควบคุมการจัดสร้างราวบันไดนาค และเทพชุมนุมฐานไพทีนั่งราบประดับพระเมรุมาศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  กล่าวว่า  ขณะนี้นักเรียนศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา และสีบัวทอง จ.อ่างทอง ได้ดำเนินการปั้นต้นแบบราวบันไดนาค ทั้ง 4 ชั้นเสร็จแล้วและนำประกอบเข้ากันพร้อมทั้งลงยาสีประดับกระจกเลื่อมจนถึงบันไดนาคชั้นที่ 3 เป็นนาคทรงเครื่อง 5 เศียรพญาวาสุกรีนาคราช สวมมกุฎชัยซึ่งนำต้นแบบมาจากวัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี ศิลปะอยุธยา ผิวกายสีทองประดับแววกระจกสีเงินเกือบเสร็จแล้ว ส่วนบันไดนาคชั้นที่ 4 นาคนิรมิตพญาอนันตนาคราช 7 เศียร ศิลปะรัตนโกสินทร์ที่นำต้นแบบมาจากปราสาทพระเทพบิดา ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ทยอยหล่อไฟเบอร์กลาสและประกอบเข้ากันแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จการลงพื้นที่ติดตามงานของพล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีในวันที่ 21 ส.ค.นี้นายสุดสาคร กล่าวต่อไปว่า สำหรับราวบันได 7 เศียรนี้ ผิวกายจะเป็นเกร็ดสีทอง ลงยาสีและประดับกระจกสีเงิน ตลอดตัวตามแบบโบราณราชประเพณีช่างหลวง และอยู่ระหว่างการพิจารณาใส่แววเครื่องประดับ เช่น สีขาว แดง เขียว ครามอีกครั้ง โดยจะนำไปทดลองติดตั้งยังชั้นพระเมรุมาศองค์ประธาน เพื่อให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรในการเสด็จพระราชดำเนินส่วนพระองค์ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศ และศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาศในวันที่ 22 ส.ค.นี้ ส่วนบันไดนาคชั้นซ่างดำเนินการจัดทำต้นแบบเสร็จแล้วเช่นกันอยู่ระหว่างการลงยาสี ขณะที่เทพชุมนุมฐานไพทีนั่งราบ จำนวน 132 องค์จัดทำต้นแบบเสร็จครบแล้ววางแผนการทำงานทุกอย่างจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนส.ค.นี้เพื่อให้มีเวลาประดับตกแต่งส่วนปลีกย่อย
 
"ในทางพระพุทธศาสนานั้นนาคถือว่าเป็นบริภัณฑ์ผู้รักษาเขาพระสุเมรุ บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่พระอินทร์ประทับ และเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปทรงโปรดพุทธมารดาที่เสด็จมาจากชั้นดุสิต อีกทั้งพระบรมโพธิสัตว์บังเกิดเป็นท้าวสันตดุสิตเทวราชได้ฟังเทศน์ที่ชั้นดาวดึงส์ก็บรรลุธรรม ส่วนพุทธมารดาที่เป็นเทวบุตรก็บรรลุธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์   ดังนั้น ในคติพุทธพระสุเมรุถือเป็นศูนย์กลางของโลก มีพระอาทิตย์ พระจันทร์โคจรรอบเขาพระสุเมรุ คือ หน้าบัณระเบียงคต" ผู้ออกแบบและควบคุมการจัดสร้าง กล่าว 
 
 ด้านนายสมชาย ศุภลักษณ์อำไพพร นายช่างศิลปกรรมอาวุโส กลุ่มงานศิลปะประยุกต์และเครื่องเคลือบดินเผา สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กล่าวว่า งานปั้นองคต ประติมากรรมประดับท้องไม้พระเมรุมาศ ได้มอบหมายให้จิตอาสาดำเนินการปั้น เป็นลิงเด็ก เป็นลูกของพาลี โดยงานปั้นต้นแบบนี้หน้าจะเป็นองคต ยอดสามกลีบ ดวงตาเป็นตาตะเข้ที่นิยมทำกันในลายรดน้ำ ประดับมุก จะเห็นในหัวโขน ปากจะเป็นปากกบ หาดูได้ยาก และนั่งพนมมือแบบลิง หลังจากปั้นต้นแบบเสร็จแล้วจะทำการหล่อพิมพ์ 4 องค์ นำไปประดับฐานไพทีชั้นที่ 3 ของพระเมรุมาศ อย่างไรก็ดี งานต้นแบบองคต เป็นในส่วนที่ทำเพิ่มจากเทพชุมนุมจำนวน  108 องค์ มาเป็น 132 องค์

 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 78