อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561

สังฆราชมีพระบัญชาตั้ง เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทราแล้ว

“สมเด็จพระสังฆราช” มีพระบัญชา ตั้ง “พระราชปริยัติสุนทร” เป็นเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมมอบ “สมเด็จพระพุฒาจารย์” เป็นผู้มอบพระบัญชา อาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 เวลา 14.19 น.

กรณีกลุ่มรักษ์ธรรมเมืองแปดริ้ว ได้ออกมาต่อต้านการแต่งตั้ง พระราชปริยัติสุนทร (อมรภิรักษ์ ปสนฺโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม เจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเจ้าคณะจังหวัด(จจ.)ฉะเชิงเทรา ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2560 ทั้งยังมีการไปยื่นเรื่องร้องเรียนยังที่ต่างๆ เช่น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ศาลปกครอง เป็นต้น ว่ามติมส.ในการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรานั้น ไม่เป็นธรรม เพราะผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม ขณะที่ทางมส. ก็ได้มีการรับรองมติดังกล่าว เมื่อการประชุมมส.วันที่ 31 ก.ค.ทั้งยืนยันด้วยว่า ข้อร้องเรียนของกลุ่มรักษ์ธรรมเมืองแปดริ้ว เป็นเรื่องที่จบไปแล้วและการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทราก็ถูกต้องตามขั้นตอนทุกประการนั้น


 
วันนี้( 13 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้มีการส่งพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา มายังสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม พศ. แล้ว  โดยพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด ที่ 8/2560 ระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในข้อ 15 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ  ออกตามความในพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และตามมติมหาเถรสมาคม ในการประชุมครั้งที่17/2560 เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2560 จึงแต่งตั้งให้ พระราชปริยัติสุนทร (อมรภิรักษ์ ปสนฺโน) อายุ 61 พรรษา 40 วิทยฐานะ เปรียญธรรม(ป.ธ.) 4 นักธรรม(น.ธ.) เอก วัดโสธรวราราม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันมีตำแหน่งในทางการปกครองคณะสงฆ์ เป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา มีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตจังหวัดของตน ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ แต่งตั้ง ณ วันที่ 9 ส.ค. 2560 ลงพระนามโดย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(อมฺพรมหาเถร) 


ทั้งนี้มีรายงานด้วยว่า สมเด็จพระสังฆราช ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการมส. ในฐานะเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นผู้มอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชในการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งทางสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ได้นำพระบัญชาดังกล่าว ส่งไปมอบยังสมเด็จพระพุฒาจารย์แล้ว โดยหลังจากนี้ทางเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก จะพิจารณาต่อไป ว่าจะมีพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งพระราชปริยัติสุนทร เป็นเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อใด


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 2.91K