อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563

ก.ค.ศ.เผยครูสนใจยื่นขอวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่

ครูสนใจยื่นประเมินตามวิทยฐานะใหม่ ก.ค.ศ.เร่งทำคู่มือแนวปฏิบัติ ย้ำยังสามารถใช้สิทธิยื่นเข้ารับการประเมินตามเกณฑ์เดิมได้ภายใน 1 ปี อังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 14.03 น.

วันนี้(15 ส.ค.) นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่าตามที่สำนักงานก.ค.ศ. ได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะใหม่ อย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ที่ผ่านมานั้น  ขณะนี้เริ่มมีผู้สนใจยื่นขอเข้ารับการประเมินเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่เข้ามาบ้างแล้ว  ขณะเดียวกันก็มีผู้สอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นภายในเดือนสิงหาคมนี้ สำนักงานก.ค.ศ. จะเร่งจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ให้แล้วเสร็จ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบ ยื่นขอมีและเลื่อนวิทยฐานะได้ตามสิทธิ   ทั้งนี้เบื้องต้นตัวเลขผู้มีวิทยฐานะชำนาญการมาแล้ว  5 ปี และมีคุณสมบัติครบ ประมาณ  30,000 ราย ซึ่งหากต้องการเข้ารับการประเมินตามเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ ก็จะต้องมีการประเมินรวบยอด เพื่อดูรายละเอียด 5 ปีย้อนหลังว่า มีคุณสมบัติครบตามที่กำหนดหรือไม่ ขณะเดียวกันผู้ที่มีคุณสมบัติครบก็สามารถเลือกขอมีและเลื่อน ตามหลักเกณฑ์เดิมได้ภายใน 1 ปี ตามที่กำหนดไว้ในบทเฉพาะกาล    
 


นายพินิจศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการคงวิทยฐานะ ตามมาตรา 55 ของพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ซึ่งกำหนดให้มีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นระยะ ๆ เพื่อดำรงไว้ ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความชำนาญการ หรือความเชี่ยวชาญในตำแหน่ง โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ.กำหนด แต่ที่ผ่านมายังไม่มีหลักเกณฑ์และการประเมินให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดนั้น  ยังไม่มีการหารืออย่างเป็นทางการ  อย่างไรก็ตามการประเมินตามหลักเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ที่ประกาศใช้ไปแล้ว ก็ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดขั้นต่ำ ที่ผู้มีวิทยฐานะแต่ละระดับจะต้องผ่านการประเมินการทำงานในแต่ละด้านทุกปีอยู่แล้ว จึงเหมือนกับว่า มีการประเมินคงวิทยฐานะไปในตัวอยู่แล้ว

“ส่วนการกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆในการประเมินเพื่อขอคงวิทยฐานะ ให้เป็นไปตามมาตรา 55 นั้น ถึงแม้การประเมินเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ จะเหมือนกับมีการประเมินเพื่อคงวิทยฐานะ แต่ก็ยอมรับว่า ยังไม่ไปถึงตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย มาตรา 55 ซึ่งจะต้องมากำหนดให้ชัดเจนว่า หากไม่ผ่านการประเมินคงวิทยฐานะจะต้องได้รับการพัฒนา และหากพัฒนาแล้วยังไม่สามารถปรับปรุงได้ ก็ต้องถูกถอดถอนวิทยฐานะ  ”นายพินิจศักดิ์ กล่าว  
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 376