อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 16 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 16 ตุลาคม 2562

สพล.ดูงานกีฬาแห่งชาติเตรียมจัด “พลบดีเกมส์”

สพล.ดูงานกีฬาแห่งชาติเตรียมจัด “พลบดีเกมส์” จันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2555 เวลา 04.48 น.

นายจารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา (สพล.) เปิดเผยว่า ทาง สพล. ได้มอบหมายให้ สพล.วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประสานงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานศูนย์สื่อมวลชน การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์” เพื่อที่จะนำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งและการบริหารจัดการภายในศูนย์สื่อมวลชน รวมทั้งการจัดการแข่งขันแต่ละสนามไปเป็นแนวทางในการจัดการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “พลบดีเกมส์” ในระหว่างวันที่ 10-19 ม.ค.2556 ซึ่ง สพล.รับเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันที่ จ.ชลบุรี โดยมี ผศ.พนมไพร ไชยยงค์ เลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “พลบดีเกมส์” เป็นหัวหน้าคณะและเป็นผู้ประสานงาน ทั้งนี้จะนำข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดไปปรับให้สอดคล้องกับ “พลบดีเกมส์” ต่อไปคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 0