อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

สมเด็จวันรัต"ตั้งทีมพัฒนารร.พระ

สมเด็จพระวันรัต ลงนามตั้งคณะทำงานศึกษาข้อมูลแนวทางพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มอบหมายพระราชวรมุนี เป็นประธาน พร้อมศึกษาปัญหาแนวทางแก้ไขเสนอบอร์ดใหญ่ จันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 13.01 น.

วันนี้(28 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ในฐานะประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการการฯ ที่15/2560เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาข้อมูลแนวทางการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยมี พระราชวรมุนี เป็นประธานคณะทำงาน รองผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)ที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธาน มีที่ปรึกษา5รูป ประกอบด้วย พระครูสุนทรพิมลศีล ประธานกลุ่มโรงเรียนฯกลุ่มที่ 5พระครูสิริธรรมนิเทศก์ ประธานกลุ่มโรงเรียนฯกลุ่มที่ 7พระโสภณพุทธิธาดา ประธานกลุ่มโรงเรียนฯกลุ่มที่ 8 พระครูปริยัติกิจธำรง ประธานกลุ่มโรงเรียนฯกลุ่มที่ 11 นอกจากนี้ยังมีคณะทำงานอีก16รูป/คนทั้งนี้ คณะทำงานชุดดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯต่อคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมฯ ซึ่งที่ผ่านมาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาหลายแห่งก็ประสบปัญหาไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) จากที่มีทั้งหมด408 โรงเรียน รวมทั้งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา หรือ บีเน็ต ผู้เรียนส่วนใหญ่ก็ยังไม่สามารถทำคะแนนการทดสอบได้ดีเท่าที่ควร คณะสงฆ์จึงต้องเร่งดำเนินการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น