อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563

รองรับพระ-ผู้พิการชมพระเมรุมาศ1-30พ.ย.

วธ.ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมจัดนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพยังพระเมรุมาศ 1-30 พ.ย. เพิ่มพิมพ์แผ่นพับให้ความรู้ 3 ล้านแผ่น พร้อมอำนวยความสะดวกพระภิกษุ-ผู้พิการเพิ่ม อังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 17.37 น.

วันนี้(29 ส.ค.)ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร  นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ว่า ได้เชิญผู้แทนกองทัพบก  กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สมาคมคนตาบอด  มาหารือแนวทางการบริหารจัดการนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมวันที่ 1 -30 พ.ย. นี้ เบื้องต้นที่ประชุมได้เสนอช่วงเวลาเปิดให้เข้าชมนิทรรศการ ตั้งแต่เวลา  07.00-22.00 น. โดยรูปแบบนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนั้น จะจัดขึ้นภายในพระที่นั่งทรงธรรม จัดแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และการทรงงานในหลวง รัชกาลที่9   

นายวีระ กล่าวต่อไปว่า ส่วนศาลาลูกขุนเป็นนิทรรศการการจัดสร้างพระเมรุมาศ การบูรณะราชรถราชยาน การสร้างประติมากรรมประกอบพระเมรุมาศ  ส่วนหน้าพระเมรุมาศจะจัดการแสดงมหรสพในช่วงเวลากลางคืน  
โดยที่ประชุมได้สรุปแนวทางอำนวยการความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เข้าชม แบ่งเป็นกลุ่มผู้พิการ ต้องใช้รถเข็น จะจัดทำทางลาดบริเวณทางขึ้นพระเมรุมาศและอาคารประกอบทุกหลัง  ส่วนผู้พิการทางสายตา กำหนดให้เข้าชมที่อาคารทับเกษตร โดยจำลองพระเมรุมาศให้คนตาบอดสัมผัสได้  รวมทั้งจัดแสดงต้นแบบประติมากรรมประกอบพระเมรุมาศ เช่น เทวดา สัตว์หิมพานต์  โดยจะมีอาสาสมัครนำชม  ส่วนคนหูหนวกให้จัดเตรียมจิตอาสานำชมด้วยภาษามือ ทั้งนี้ ได้มอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่วยประสานเพื่อความเรียบร้อยในการพาผู้พิการเข้าชมพระเมรุมาศ

 

รมว.วัฒนธรรม  กล่าวอีกว่า ในส่วนของกลุ่มนักท่องเที่ยวได้มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  รวมทั้ง สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย รวบรวมจำนวนนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมาเข้าชมนิทรรศการ  พร้อมทั้งจัดพิมพ์แผ่นพับภาษาอังกฤษและจีนเพิ่มเติมเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องพระเมรุมาศ ส่วนกลุ่มพระภิกษุกำหนดให้มีจุดพักคอยโดยเฉพาะ ส่วนงานด้านรักษาสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยมอบหมายให้กองทัพบกเป็นผู้ดูแล โดยใช้ประสบการณ์จากการจัดระบบประชาชนเข้ากราบพระบรมศพ  ขณะที่กรุงเทพมหานครมอบหมายให้มีหน้าที่จัดบริการรถสุขา   กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนงานแพทย์ ในการอำนวยความสะดวกแก่แพทย์ พยาบาลภาคสนาม ทั้งด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และช่วยเหลือกู้ชีพผู้ป่วยฉุกเฉิน   ส่วนกระทรวงคมนาคมเตรียมรถขนส่งมวลชนกรุงเทพรับส่งประชาชน  25 เส้นทาง ส่วนรถเอกชนร่วมบริการมี 13 เส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกใน 4 มุมเมืองอย่างไรก็ตามได้ขอให้แต่ละหน่วยงานไปพิจารณาค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อนำเสนอของบประมาณในการประชุมครั้งต่อไป 

"ที่ประชุมได้มีการคาดการณ์ผู้เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีจำนวน 1 แสนคนต่อวัน  ตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนจะมีผู้ชมไม่ต่ำกว่า 3 ล้านคน การบริหารจัดการนิทรรศการจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ อย่างไรก็ตามสมาคมคนตาบอดเสนอให้มีเสียงบรรยายเรื่องพระเมรุมาศ ซึ่งเราจะดำเนินการผลิตซีดีเพื่อเป็นที่ระลึกให้ ด้วย นอกจากนี้จะมีการรับสมัครจิตอาสาช่วยงานนิทรรศการ โดยรายละเอียดต่างๆ จะนำเสนอชัดเจนในวันที่ 13 ก.ย.  ซึ่ง พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ "  นายวีระ กล่าว 

ด้านพล.ต. ธานี ฉุยฉาย ที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 1   กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประเมินพระเมรุมาศและอาคารประกอบแต่ละหลังรองรับจำนวนคนได้เท่าไหร่ และจะจัดเส้นทางการชมอย่างไร เพื่อให้ผู้ชมชุดใหม่เข้ามาได้ ไม่รอคิวนาน โดยการบริหารจัดการประชาชนเข้าชมนิทรรศการและพระเมรุมาศยึดหลักรวดเร็วและทั่วถึง ประชาชนเข้าชมและกลับออกมาไม่ดึกจนเกินไป รวมถึงได้ชมในทุกพื้นที่หากเกินเวลา 22.00 น.ตามที่กำหนด  แล้วยังมีประชาชนตกค้างไม่ได้เข้าชม นิทรรศการ ก็จะขยายเวลา อีกทั้งจะเน้นย้ำเรื่องการแต่งกายต้องสุภาพด้วย 
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 45