อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

น่าห่วงนิสิตม.บูรพาตรี-โท-เอกลดฮวบ

“อานนท์”เผยข้อมูลรับนิสิตมบ.ย้อนหลัง 7 ปี พบนิสิตลงลดเรื่อยๆ โดยเฉพาะป.โท-ป.เอก พร้อมตั้งคณะทำงาน วิเคราะห์ข้อมูล ความจำเป็นต้องปิดหลักสูตร และยุบคณะหรือไม่ อังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 17.37 น.

วันนี้( 29ส.ค.) รศ.ดร.อานนท์ เที่ยงตรง ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา(มบ.) เปิดเผยว่า  จากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและการรับนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาในช่วง7ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี2554- 2560 พบว่ามีหลักสูตรที่เปิดรับนิสิตจำนวน262 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี 138 หลักสูตรปริญญาโท 81 หลักสูตร และปริญญาเอก 43 หลักสูตร ซึ่งจำนวนรับนิสิตรวมทุกหลักสูตร จำนวน 91,790 คน โดยหลักสูตร ปีและจำนวนรับมีดังนี้ หลักสูตรปริญญาตรี ปี 2554รับ 11,724คน ปี 2555รับ12,453 คน ปี 2556รับ 11,704 คน ปี 2557 รับ12,515คน ปี 2558 รับ 10,075คน ปี 2559 รับ10,861 และปี 2560 รับ 6,687 คน ปริญญาโท ปี 2554 รับ 2,576 คน ปี 2555 รับ 3,026คน ปี 2556 รับ 2,738คน ปี 2557 รับ 2,592  คน ปี 2558 รับ 1,968 คน คน ปี2559 รับ 948 คน ปี2560 รับ 251 คนและปริญญาเอก ปี 2554 รับ 337คน ปี 2555 รับ 322 คน ปี 2556 รับ 314คน ปี 2557 รับ269 คน ปี 2558 รับ 269 คน ปี 2559 รับ 88 คน และปี 2560 รับ 45คนรศ.ดร.อานนท์ กล่าวต่อไปว่า จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าจำนวนการรับนิสิตของมบ.มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะหลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรปริญญาเอกซึ่งจำนวนนิสิตเริ่มลดลงตั้งแต่ปี 2557 ขณะที่หลักสูตรปริญญาตรีก็ลดลงเช่นกัน ดังนั้นทางสภามบ. จึงได้ตั้งคณะทำงานซึ่งมีรศ.ดร. สุมนต์ สกลไชย กรรมการปฎิบัติหน้าที่ฯ เป็นประธาน เพื่อมาวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว และดูว่ามีหลักสูตรไหนที่มีความซ้ำซ้อน และต้องควบรวม หรือต้องปิดหลักสูตรหรือไม่อย่างไร รวมถึงจำเป็นต้องยุบยรวมคณะและวิทยาลัยหรือไม่ เนื่องจากจำนวนนิสิตลดลงส่งผลกระทบทำให้ทางคณะไม่มีเงินที่จะมาจ่ายให้แก่อาจารย์ในคณะ จนต้องไปขอยืมเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมาใช้ และถ้าปล่อยไปก็จะเกิดปัญหามากขึ้น

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    80%
  • ไม่เห็นด้วย
    20%

บอกต่อ : 1.15K