อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

"สมเด็จพระเทพ"เสด็จฯพิธีไหว้ครูนาฏดุริยางค์ออกพระเมรุ

สมเด็จพระเทพเสด็จฯเป็นประธานไหว้ครูนาฎดุริยางคศิลป์งานออกพระเมรุในหลวงร.9 ระดมผู้แสดงส่งเสด็จกว่า 3,000 คน สมพระเกียรติยิ่งใหญ่ ขณะที่ธนะศักดิ์ ถวายรายงานความคืบหน้าพระเมรุมาศ พฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 15.32 น.

วันนี้(14 ก.ย.)ที่โรงละครแห่งชาติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูนาฏดุริยางคศิลป์ก่อนการแสดงมหรสพ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ  ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยศิลปิน นักแสดง นักดนตรี จากทุกสาขา และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าฯ รับเสด็จ และร่วมพิธีเป็นจำนวนมากในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย  เครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และท้ายที่นั่งบูชาครู ทรงพระสุหร่าย ทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่เครื่องดนตรีไทย และทรงวางพวงมาลัยที่หน้าตะโพน ทรงปักธูปหาง ที่เครื่องสังเวย จากนั้น พล.อ.ธนะศักดิ์ จึงกราบบังคมทูลรายงาน และขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกนายสมบัติ แก้วสุจริต เป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครู นายสมรัตน์ ทองแท้ และนายสมเจตน์ ภู่นา เป็นผู้ช่วย แล้วเสร็จได้มีการรำถวายมือหรือการรำเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ 2 เพลง คือ เพลงช้า – เพลงเร็ว (ฝ่ายละคร) 5 คู่ และเพลงเสมอข้ามสมุทร (ฝ่ายโขน)

พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวว่า พิธีไหว้ครูนาฏดุริยางคศิลป์ ถือเป็นพิธีสำคัญยิ่งของศิลปินที่จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งขจัดปัดเป่าอุปสรรคทั้งปวงแก่บรรดาศิลปินและผู้ปฏิบัติงาน ให้สามารถดำเนินงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งยังแสดงถึงความกตัญญูของศิษย์ที่มีต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้สืบทอดกันมาแต่โบราณ และในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ ตนได้กราบบังคมทูลถวายรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการก่อสร้างพระเมรุมาศ และสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ ตลอดจนงานประณีตศิลป์ และศิลปกรรมด้านต่างๆ ก่อนที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความคืบหน้าเป็นการส่วนพระองค์ในวันที่ 28 ก.ย.นี้


             
ด้านนายเอนก อาจมังกร ผอ.สำนักการสังคีต กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับทราบการเตรียมการแสดงมหรสพสมโภช ซึ่งยึดตามแบบโบราณราชประเพณี และการแสดงในครั้งนี้จะมีความยิ่งใหญ่  หลังพิธีไหว้ครูที่จัดขึ้นผู้แสดง นักดนตรี จะฝึกซ้อมตามตารางการซ้อม จากนั้นจะเข้าซ้อมในสถานที่จริง สนามหลวง เมื่อเวทีมหรสพทั้ง 3 เวทีแล้วเสร็จ และในวันที่ซ้อมการแสดงมหรสพหน้าพระเมรุมาศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการซ้อมด้วย และในการแสดงมหรสพสมโภชครั้งนี้มีผู้แสดง ผู้บรรเลง และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องประมาณ 3,000 คน ประกอบด้วย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ สถาบันมูลนิธิกัลยาณิวัฒนา  วงดนตรี อ.ส.วันศุกร์ วงสหายพัฒนา โรงเรียนราชินี กรมดุริยางค์ทหารบก กองดุริยางค์ทหารเรือ กองดุริยางค์ทหารอากาศ  กองสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ C.U. Band แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 29