อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

ตั้ง "พินิจศักดิ์" ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค.

รมว.ศึกษาธิการ เซ็นคำสั่ง ศธ.ตั้ง “พินิจศักดิ์” ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการสกสค.หลัง “พิษณุ” จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ต.ค.นี้ เผย พินิจศักดิ์ เหมะสมที่สุดในห้วงเวลานี้ จันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 16.30 น.

วันนี้ (18 ก.ย.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ  เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 ก.ย.ตนได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.1446/2560 เรื่องแก้ไขคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภาและเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามที่อนุสนธิคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.1335/2559 ลงวันที่ 22 ก.ย.2559 มอบหมายให้นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา อีกตำแหน่งหนึ่ง และมอบหมายให้นายพิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา อีกตำแหน่งหนึ่งนั้น  เนื่องจากนายพิษณุ  ตุลสุข รองปลัดศธ. ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค.จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ต.ค.2560 เพื่อให้การบริหารงานของสำนักงาน สกสค.ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 วรรคหนึ่งของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ที่7/2558 เรื่องการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของสกสค.ลงวันที่ 16 เม.ย.2558  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่ง คสช. 7/2558 ลงวันที่ 21 มี.ค.2560 จึงให้ยกเลิกความในข้อ 2 ของคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ สป.1335/2559 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 22 ก.ย.2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน โดย ให้นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา อีกตำแหน่งหนึ่งรมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า   สำหรับคำสั่งดังกล่าวมีผลวันที่ 1 ต.ค.นี้  ซึ่ง นายพินิจศักดิ์ นอกจากจะปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค.แล้วจะปฎิบัติหน้าที่ ผอ.องค์การค้าฯ ควบคู่ไปด้วย  ซึ่งในห้วงเวลานี้ตนคิดว่านายพินิจศักดิ์เหมาะสมที่สุด เนื่องจากเคยดูแลงานสกสค.มาก่อน เพราะต้องยอมรับว่าตนยังหาคนที่เหมาะสมไม่ทันจริงๆ อีกทั้งเกณฑ์การสรรหาเลขาธิการ สกสค. เลขาธิการคุรุสภา และผอ.องค์การฯก็ยังดำเนินการไม่เรียบร้อย
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 91