อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

สอศ.-นกแอร์-สบพ. รุกฝึกเด็กช่างป้อนอุตสาหกรรมการบิน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จับมือ นกแอร์ และสถาบันการบินพลเรือน ฝึกเด็กอาชีวะ พร้อม พัฒนาหลักสูตรช่างอากาศยาน ป้อนอุตสาหกรรมการบินในอนาคต พฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น.


วันนี้ (21 ก.ย.)  ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  ดร. สุเทพ  ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (กอศ.) พร้อมด้วย พล.เรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)  และ นายปิยะ ยอดมณี  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงจัดการศึกษาอาชีวศึกษา พัฒนาหลักสูตร และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศด้านการบิน   โดย ดร. สุเทพ  กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าว เป็นการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาช่างอากาศยาน และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบิน  โดยมีการพัฒนา และปรับหลักสูตรของสถาบันการบินพลเรือน รวมถึงการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งมีการพัฒนาครูประจำวิชาช่างอากาศยานของ สอศ. ควบคู่กันไป  ขณะเดียวกันในส่วนของความร่วมมือกับ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) จะเป็นเรื่องของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาในสาขาวิชา Line Maintenance การซ่อมเครื่องบินขนาดใหญ่ โดยบริษัทฯ จะได้จัดหาชิ้นส่วนอากาศยานสำหรับการเรียนการสอน พร้อมทั้งการจัดทำแผนการเรียน และการฝึกวิชาชีพร่วมกัน ทั้งนี้ สอศ. สบพ. และ บริษัท สายการบินนกแอร์ จะได้หารือขยายความร่วมมือในสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในอุตสาหกรรมการบินต่อไป เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อไปว่า  สำหรับการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาช่างอากาศยาน สอศ. ได้อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2558  เปิดทำการเรียนการสอนแห่งแรกที่ วิทยาลัยเทคนิคถลาง   จังหวัดภูเก็ต ปัจจุบันสาขาวิชาช่างอากาศยานได้เปิดเพิ่มอีกจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

“สอศ. มีนโยบายที่มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งอุตสาหกรรมการบินเป็นหนึ่งในสิบของอุตสาหกรรมใหม่ ( New S curve) และมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูง สอศ. จึงได้เกิดความร่วมมือดังกล่าวขึ้น เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในกลุ่มอาชีพช่างอากาศยาน และถือเป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์อาชีวศึกษาในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างอากาศยานร่วมกับสถาบัน และบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องอุตสาหกรรมการบิน” ดร.สุเทพ กล่าว
 

    
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 27