อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561

ศธ.เปิดศูนย์พัฒนาครูในพื้นที่ภาคใต้

“สุรเชษฐ์” เปิดศูนย์พัฒนาบุคลากรของ ศธ. ใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรม กิจกรรมกีฬา พร้อมบริการที่พัก รองรับบุคลากรทุกสังกัดในพื้นที่ภาคใต้ มี สอศ.หนุน นำศูนย์ Fix it center เข้ามาช่วยซ่อมสร้าง พฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 11.56 น.

วันนี้ (12 ต.ค.) ที่สถาบันสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ สถาบัน กศน. ภาคใต้ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา   พล.อ.สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  รมช.ศึกษาธิการ  พร้อมด้วย นายกฤตชัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)  รวมถึงผู้บริหารจากหน่วยงานการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ทั้งส่วนกลางและในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมพิธีฐานรากอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ   โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า  ในการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ.เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรดังกล่าว   โดยการจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรฯนั้นเป็นแนวคิดริเริ่มของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศปบ.จชต) ที่ต้องการให้เป็นสถานที่ในการฝึกอบรม  จัดกิจกรรมต่าง ๆ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งใช้เป็นพื้นที่ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ของครู นับว่าเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตลอดจนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการครูในการพักแรมเป็นคณะหรือการจัดกิจกรรมในพื้นที่ เช่น อบรม กีฬา  เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานราชการและองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการสามารถใช้เป็นประโยชน์จากสถานที่ดังกล่าวได้   สำหรับศูนย์พัฒนาบุคลากรฯดังกล่าวจะดำเนินการเสร็จสิ้นและเปิดใช้งานภายในเดือนมิถุนายน  2561 เป็นต้นไปรมช.ศึกษาธิการ  กล่าวต่อไปว่า   ทั้งนี้ได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการนำเสนอและดำเนินการโครงการสนับสนุนการจัดตั้ง  โดยจะเป็นการปรับปรุงสถานที่เดิมของสถาบัน กศน.ภาคใต้ ให้เป็นสถานที่รับรองและที่พัก รองรับผู้เข้าพักได้ 180 คนต่อวัน และก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์ พื้นที่ใช้สอย 800 ตารางเมตร ซึ่งนอกจากจะใช้เป็นห้องประชุมสัมมนาแล้ว ยังสามารถใช้เป็นสนามกีฬาในร่มได้อีกด้วย

ด้าน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กอศ. กล่าวว่า ศูนย์ดังกล่าวได้ให้สำนักงานกศน.แบ่งพื้นที่บางส่วนมาจัดตั้ง และมี สอศ.จากศูนย์ Fix it center เข้ามาช่วยซ่อมสร้างดูแลดำเนินการให้จะได้ไม่ต้องไปสร้างใหม่ เพื่อประหยัดงบประมาณ 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 12