อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มิถุนายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มิถุนายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ศธ.เปิดศูนย์พัฒนาครูในพื้นที่ภาคใต้

“สุรเชษฐ์” เปิดศูนย์พัฒนาบุคลากรของ ศธ. ใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรม กิจกรรมกีฬา พร้อมบริการที่พัก รองรับบุคลากรทุกสังกัดในพื้นที่ภาคใต้ มี สอศ.หนุน นำศูนย์ Fix it center เข้ามาช่วยซ่อมสร้าง พฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 11.56 น.

วันนี้ (12 ต.ค.) ที่สถาบันสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ สถาบัน กศน. ภาคใต้ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา   พล.อ.สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  รมช.ศึกษาธิการ  พร้อมด้วย นายกฤตชัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)  รวมถึงผู้บริหารจากหน่วยงานการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ทั้งส่วนกลางและในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมพิธีฐานรากอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ   โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า  ในการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ.เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรดังกล่าว   โดยการจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรฯนั้นเป็นแนวคิดริเริ่มของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศปบ.จชต) ที่ต้องการให้เป็นสถานที่ในการฝึกอบรม  จัดกิจกรรมต่าง ๆ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งใช้เป็นพื้นที่ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ของครู นับว่าเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตลอดจนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการครูในการพักแรมเป็นคณะหรือการจัดกิจกรรมในพื้นที่ เช่น อบรม กีฬา  เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานราชการและองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการสามารถใช้เป็นประโยชน์จากสถานที่ดังกล่าวได้   สำหรับศูนย์พัฒนาบุคลากรฯดังกล่าวจะดำเนินการเสร็จสิ้นและเปิดใช้งานภายในเดือนมิถุนายน  2561 เป็นต้นไปรมช.ศึกษาธิการ  กล่าวต่อไปว่า   ทั้งนี้ได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการนำเสนอและดำเนินการโครงการสนับสนุนการจัดตั้ง  โดยจะเป็นการปรับปรุงสถานที่เดิมของสถาบัน กศน.ภาคใต้ ให้เป็นสถานที่รับรองและที่พัก รองรับผู้เข้าพักได้ 180 คนต่อวัน และก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์ พื้นที่ใช้สอย 800 ตารางเมตร ซึ่งนอกจากจะใช้เป็นห้องประชุมสัมมนาแล้ว ยังสามารถใช้เป็นสนามกีฬาในร่มได้อีกด้วย

ด้าน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กอศ. กล่าวว่า ศูนย์ดังกล่าวได้ให้สำนักงานกศน.แบ่งพื้นที่บางส่วนมาจัดตั้ง และมี สอศ.จากศูนย์ Fix it center เข้ามาช่วยซ่อมสร้างดูแลดำเนินการให้จะได้ไม่ต้องไปสร้างใหม่ เพื่อประหยัดงบประมาณ 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 10