อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561

เปิดศึกชิงเก้าอี้อธิการบดีมธ.

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเวทีให้2ผู้เข้าชิงตำแหน่งอธิการบดีแถลงแนวทางบริหาร ก่อนนำเสนอชื่อให้สภามหาวิทยาลัยตัดสิน 30ต.ค.นี้ พฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 15.55 น.


วันนี้(19ต.ค.) ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์ท่าพระจันทร์ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มธ. ซึ่งมีนายมานิตย์ สุขสมจิต เป็นประธาน ได้เปิดเวทีให้ผู้ที่ตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี มธ. 2ราย ได้แก่ ศ.ดร.กำชัย จงจักร์พันธ์  และ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ แถลงแนวทางการบริหารมกาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการสรรหาฯ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษา เข้าร่วมรับฟัง พร้อมถ่ายทอดด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านไปยัง 4ศูนย์การศึกษาของ มธ. ทั้งศูนย์ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์ลำปาง และศูนย์พัทยา พร้อมกัน โดยศ.ดร.กำชัย  กล่าวว่า ตนอยากเห็น มธ.เป็นมหาวิทยาลัยของประชาชน โดยมธ.ต้องเปิดกว้างให้การศึกษาแก่ประชาชนทุกคนอย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันต้องเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศและในระดับโลก โดยมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ที่เน้นหนักทิศทางงานวิจัยให้มากขึ้น เพราะงานวิจัยคือหัวใจของงานวิชาการ ซึ่งต้องทันสมัยและบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างงานวิจัยที่ตอบโจทย์ประเทศได้ 
 
รศ.เกศินี กล่าวว่า โลกปัจจุบันมีความท้าทายด้านดิจิทัล จึงต้องพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีความสามารถทางดิจิทัล รวมถึงส่งเสริมความสามารถทางภาษา เพื่อให้สามารถทำงานได้ทั่วโลก ซึ่งตนจะดูแลคนทุกกลุ่มที่เข้ามาศึกษาในมธ.อย่างเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตามมธ.ไม่ใช่มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตเท่านั้น แต่ต้องสร้างผู้นำรุ่นใหม่ให้สังคมไทยและนานาชาติ โดยต้องเป็นคนดี มีจิตวิญญาณของ มธ.และสามารถทำงานได้หลากหลาย ทั้งนี้ทุกคณะต้องมีโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนนายมานิตย์ กล่าวว่า หลังจากรับฟังแนวทางการบริหารของผู้ตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี ทั้ง 2 รายแล้ว จากนี้ไปคณะกรรมการสรรหาฯจะนำรายชื่อเสนอให้สภามหาวิทยาลัย มธ.พิจารณาตัดสินในวันที่ 30ต.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯมีเสียงข้างมากที่จะเสนอรายชื่อ รศ.เกศินี ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งเป็นอธิการบดี มธ. แต่เนื่องจากหลักเกณฑ์การสรรหาระบุว่ากรณีที่เสียงของคณะกรรมการสรรหาฯไม่เป็นเอกฉันท์จะต้องนำเสนอรายชื่อทั้ง2 รายให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาฯจึงมีมตินำเสนอ 2รายชื่อดังกล่าวให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตัดสินต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 32