อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

สพฐ.ทำข้อมูลลับดูแลปัญหาเด็กรายบุคคล

ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. แจง สพฐ.ทำข้อมูลลับดูแลปัญหาเด็กรายบุคคล หวั่นเด็กเสพสื่อออนไลน์ไม่ถูกทาง กำชับ เขตพื้นที่สร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง จันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น.

วันนี้ (6 พ.ย.)นายสนิท แย้มเกสร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.ได้มอบหมายให้ตนดูแลงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นั้น จากการวิเคราะห์ภารกิจแล้ว พบว่า งานสำคัญที่ต้องเร่งผลักดันอย่างเร่งด่วนคือ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เนื่องจากวันนี้เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างมาก ทำให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) มีความเป็นห่วงเด็กและเยาวชนว่าจะใช้สื่อออนไลน์ที่ไม่เหมาะสมและไม่รู้เท่าทัน ดังนั้นตนคิดว่า จะขอให้โรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง เช่น การสร้างภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ หรือ ทำโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นต้น ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้
    
นายสนิท กล่าวต่อไปว่า ส่วนประเด็นปัญหาเรื่องการท้องไม่พร้อมของเด็กนักเรียนนั้น ที่ผ่านมา สพฐ.มีแนวปฎิบัติที่ชัดเจนว่า เมื่อพบว่ามีเด็กในวัยเรียนตั้งครรภ์จะต้องมีการทำชั้นข้อมูลความลับสำหรับเด็ก โดยจะรวมไปถึงเด็กที่ติดยาเสพติดด้วย จากนั้นให้ส่งไม้ต่อไปยังสถานศึกษาที่ดูแลเด็กกลุ่มนี้โดยเฉพาะ เช่น โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เป็นต้น เพราะฉะนั้นเด็กจะได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างแน่นอน ไม่มีการให้เด็กออกกลางคันหรือไม่ให้เรียนต่อ ที่สำคัญได้มีการกำชับครูได้ช่วยดูแลเด็กเป็นรายบุคคลด้วย อย่าละเลยเด็กแม้แต่คนเดียว ครูจะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้คำแนะนำไม่ใช่ซ้ำเติม  

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 25