อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 19 ธันวาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 19 ธันวาคม 2561

มก.เปิดให้เกษตรกรใช้ห้องสมุดออนไลน์ครบวงจร

หอสมุดมก.เปิดให้เกษตรกรค้นหาข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ฟรี แบบครบวงจรและเป็นระบบแรกของประเทศไทย พร้อมทั้งมีระบบแจ้งเตือนเรื่องสำคัญด้านการเกษตรจากรัฐ เพื่อเตรียมรับมือ อังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.30 น.

วันนี้( 14 พ.ย.)  ที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.)  บางเขน ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมก. ร่วมด้วยนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์  ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผอ.สำนักหอสมุด มก. ร่วมแถลงข่าวเปิดระบบบริการ "ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย"  โดย ดร.จงรัก กล่าวว่า สำนักหอสมุด มก. จะเป็นแหล่งให้บริการความรู้แก่เกษตรกรไทยที่ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดและเป็นระบบแรกของประเทศไทย เพื่อให้เกษตรกรไทยนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการผลิตทางการเกษตร ด้วยฐานความรู้ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยจะเป็นระบบบริการความรู้ออนไลน์ ซึ่งเกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่เว็บไซด์ https://thaifarmer.lib.ku.ac.th ดร.จงรัก กล่าวต่อไปว่า สำหรับเนื้อหาในเว็บไซด์ ประกอบด้วย ระบบบริการคลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตรของประเทศไทย อาทิ ผลงานวิจัย หนังสือ เอกสาร บทความด้านการเกษตร ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศ  ระบบบริการสารสนเทศเกษตรโลก อาทิ บริการความรู้จากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ  ระบบบริการคลังความรู้ดิจิทัล มก. ระบบกูรูเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะเป็นการถามตอบด้านการเกษตร จากผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรของ มก.และผู้ทรงความรู้ด้านการเกษตรของประเทศ อีกทั้งยังมีการแจ้งเตือนเรื่องสำคัญด้านการเกษตรจากหน่วยราชการ เพื่อให้เกษตรกรเตรียมพร้อมรับมือ และการเฝ้าระวังสถานการณ์ต่างๆ เป็นต้น มก.เชิญชวนเกษตรกรไทยและประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้ข้อมูลในคลังความรู้ดังกล่าว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 534