อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

เด็กไทยกวาดเหรียญคณิต-วิทย์โอลิมปิกระดับประถม

เด็กประถมไทยเจ๋งกวาดรางวัลได้เหรียญทุกคน คว้า 10 ทอง 12 เงิน 2 ทองแดง จากเวที IMSO 2017 ที่สิงคโปร์ พ่วงรางวัลพิเศษ Best Theory อีกหนึ่งรางวัล พฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 21.19 น.

วันนี้ (23 พ.ย.) ที่ NUS High School สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้จัดให้มีพิธีประกาศผลการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2560 International Mathematics and Science Olympiad for Primary School 2016 (IMSO 2017) ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 19 – 24  พ.ย.2560 โดยการแข่งขันครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 309 คน (คณิตศาสตร์ 165 คน วิทยาศาสตร์ 144 คน) จาก 21 ประเทศ ได้แก่ บรูไน จีน บัลแกเรีย ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน คาซัคสถาน เกาหลี ลาว มาเลเซีย มองโกเลีย เนปาล ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เซาท์แอฟริกา ศรีลังกา ไต้หวัน ทาจิกีสถาน ไทย และเวียดนาม      

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับประเทศไทยได้ส่งผู้แทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 24 คน แบ่งเป็นสาขาคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ สาขาละ 12 คน  ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า นักเรียนไทยได้รับเหรียญรางวัลทุกคน โดยวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับเหรียญทอง 5 คน เหรียญเงิน 5 คน และเหรียญทองแดง 2 คน ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับเหรียญทอง 5 คน และเหรียญเงิน 7 คน ดังนี้ วิชาคณิตศาสตร์ เหรียญทอง ได้แก่ ด.ช.ณัฐชานนท์  โสนุช รร.อนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1 ด.ช.ดุลยพัฒน์ พรพนาวัลย์ รร.อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา  เขต 1 ด.ช.บุณยกร  ธารพานิช รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร ด.ช.ภูดิศ  ธนกุลไกรฤทธิ รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร ด.ช.วริทธิ์  วิริยประสิทธิ์ชัย รร.อนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม


เหรียญเงิน ได้แก่ ด.ช.ไกรวิษย์ ไกยวงค์ รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร ด.ช.ชยนันต์  แสนดี รร.ราชวินิต สพป.กรุงเทพมหานคร ด.ช.พัชรพล  นวเลิศปัญญา รร.ธิดาแม่พระ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ด.ช.พัสกร  อู่กาญจนกิตติ รร.อนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 เขต 1 ด.ช.สิรวิชญ์  พิพิธธนาบรรพ์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร


เหรียญทองแดง ได้แก่ ด.ช.ชาคริต  หลวงจันทร์ รร.อนุบาลชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1ด.ญ.ปริยากร  ตั้งวิไลเสถียร รร.อนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 

วิชาวิทยาศาสตร์ เหรียญทอง ได้แก่ ด.ช.ญาณรัก  ถาวรรุ่งกิจ รร.มงฟอร์ตวิทยาลับ แผนกประถม สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ด.ญ.ณิชารีย์  ดีจักรวาล รร.ยุวพัฒน์นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์  เขต 1 ด.ญ.ธรรศพร  เปาอินทร์ รร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ด.ช.พสิษฐ์  พัวสันติกุล รร.ศรีสว่างวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2 ด.ช.อาชวิณ กิตติรัตนไพบูลย์ รร.เซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร


เหรียญเงิน ได้แก่ ด.ช.เจ้าพระยา บรรจงการ รร.สฤษดิเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)จันทบุรี เขต 1 ด.ญ.คุณิตา เลี่ยงโรคาพาธ รร.ราชวินิต สพป.กรุงเทพมหานคร ด.ญ.ชนมน  ศิวาวุธ รร.รัตนศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ด.ช.ปณวัตร เตี่ยเจริญ รร.อนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1 ด.ช.พงศ์วิทย์  ศรีก๊กเจริญ รร.อนุบาลนครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 ด.ญ.วชิรญาณ์  ลีลานิพนธ์ รร.อนุบาลนครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช  เขต 1 ด.ช.สุขจิต  ไชยวงศ์ รร.ราชวินิต สพป.กรุงเทพมหานคร


ทั้งนี้ ด.ช.ภูดิศ  ธนกุลไกรฤทธิ รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นอกจากได้รับรางวัลเหรียญทองวิชาคณิตศาสตร์แล้ว ยังได้รับรางวัล Best Theory ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษอีกด้วย
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 371