อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

สอศ.ช่วยน้ำท่วมภาคใต้

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้ จัด Fix It Center  บริการประชาชน พร้อมมอบอาชีวศึกษาจังหวัดภาคใต้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด พฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.14 น.

วันนี้ (30 พ.ย.) ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ขณะนี้นั้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดหน่วยอาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ หรือ ศูนย์ Fix It Center  โดยประธานอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) ในพื้นที่ภาคใต้  ได้รายงานผลการบริการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยภายในเขตจังหวัดภาคใต้  พบ อศจ.กระบี่  อศจ.ชุมพร  อศจ.พังงา  อศจ.ภูเก็ต และ อศจ.ระนอง ไม่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมแต่มอบให้เป็นศูนย์เฝ้าระวังเพื่อออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยได้ทันที   แต่ในส่วนพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม อศจ.ได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ดังนี้  อศจ.ตรัง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ วิทยาลัยเทคนิคตรัง วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน  วิทยาลัยการอาชีพตรัง  และวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด อศจ.นครศรีธรรมราช จัดเตรียมเรือช่วยเหลือประชาชน พร้อมจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดช่วยเหลือเคลื่อนย้ายสิ่งของ อศจ.นราธิวาส ตั้งศูนย์เฝ้าระวังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อศจ.ปัตตานี ออกบริการแจกถุงยังชีพเคลื่อนย้ายสิ่งของสำรวจนักเรียนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม ใน 12 อำเภอ 95 ตำบล  486 หมู่บ้าน และ 18 ครัวเรือน อศจ.พัทลุง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนออกบริการแจกสิ่งของให้กับประชาชน  อศจ.ยะลา จัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือประชาชนจัดคาราวาน Fix it center ร่วมกับศูนย์บริการประชาชนจัดทีมตรวจเช็คไฟฟ้ารั่วภายในอาคารประดิษฐ์อุปกรณ์ตรวจเช็คจัดคาราวานแจกสิ่งของ  อศจ.สงขลา จัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมเฝ้าระวังเพื่ออกช่วยเหลือประชาชน อศจ.สตูล จัดนักเรียนช่วยเคลื่อนย้ายสิ่งของประชาชนตรวจเช็คไฟฟ้ารั่วดูดล้างบ่อน้ำ ทำความสะอาดพื้นที่น้าท่วมจัดการจราจร และ อศจ.สุราษฎร์ธานี
จัดช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของประชาชน
 
            เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ได้กำชับให้ศูนย์ Fix It Center  เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เป็นพิเศษ โดยให้ดำเนินการตามมาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณะภัยอย่างเคร่งครัด  พร้อมเฝ้าระวังสำรวจความเสียหายในพื้นที่ โดยกำหนดพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ และรายงานให้ สอศ.ทราบทุกระยะด้วย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 25