อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ชงกฎหมายตราสามดวงขึ้นมรดกความทรงจำโลก

วธ.ระดมผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้ฟิล์มกระจกยุคร. 5 มรดกความทรงจำโลกไทย พร้อมจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ เตรียมชงตำนานพระอุรังคธาตุ กฎหมายตราสามดวงขึ้นทะเบียนยูเนสโก พฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 18.05 น.

วันนี้(7 ธ.ค.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวว่า จากการที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ประกาศรับรองการขึ้นทะเบียนฟิล์มกระจก 35,427 รายการและภาพต้นฉบับ 50,000 ภาพ ตามที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลกประเทศไทยเสนอให้เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก ประจำปี 2560 อย่างเป็นทางการในเว็บไซต์ unesco.org นั้น นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง เพราะประเทศไทยถือว่ามีการจัดทำภาพชุดฟิล์มกระจกที่มากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งของโลกที่มีการบันทึกหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและความสัมพันธ์ด้านต่างประเทศไว้อย่างละเอียด ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนทราบถึงความสำคัญและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนฟิล์มกระจกและภาพต้นฉบับดังกล่าว วธ.จึงเตรียมจัดงานสัมมนาและนิทรรศการการขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำของโลกที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก

นายวีระ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดสัมมนาครั้งนี้ จะเชิญผู้ทรงวุฒิและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมรดกความทรงจำที่ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทั้ง 5 รายการ ได้แก่ 1.ศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหง หลักที่ 1 2.เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของรัชกาลที่ 5 3.จารึกวัดโพธิ์ 4.บันทึกการประชุมของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ และ 5. ฟิล์มกระจกและภาพต้นฉบับที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนครั้งล่าสุด ซึ่งในส่วนของฟิล์มกระจกดังกล่าวหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้ดำเนินการสแกนฟิล์มกระจกเข้าสู่ระบบดิจิตอลแล้วโดยประชาชนและผู้สนใจสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลต่างๆ ผ่านบริการออนไลน์ของเว็บไซต์กรมศิลปากร ส่วนการจัดนิทรรศการจะรวบรวมภาพ และเรื่องราวของการขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมาจัดแสดงยังหอศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และสัญจรไปตามจังหวัดต่างๆ

"ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่ฟิล์มกระจกบันทึกเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5 ของไทย ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก หลังจากในส่วนของ วธ. จะเร่งพิจารณาข้อมูลมรดกความทรงจำของประเทศที่มีความสำคัญเพื่อผลักดันประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้สำนักวรรณกรรม หอจดหมายเหตุแห่งชาติ และหอสมุดแห่งชาติร่วมกันดำเนินการสืบคืนข้อมูลด้านต่างๆ เบื้องต้นได้มีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตำนานพระอุรังคธาตุ ซึ่งถือเป็นวรรณกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากทางล้านนาเล่าถึงการสรงสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในภาคอีสานเมื่อพุทธศตวรรษที่ 21 ทั้งทางประวัติศาสตร์ ศาสนา เครือญาติ ชาติพันธุ์ การเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ รวมถึงกฎหมายตราสามดวง หรือประมวลกฎหมายในรัชกาลที่ 1 ที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ชำระกฎหมายเก่าที่มีมาแต่ครั้งโบราณ แล้วรวบรวมเป็นประมวลกฎหมายขึ้นเพื่อดำเนินการเสนอขึ้นทะเบียนต่อไป " รมต.วธ. กล่าว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 190