อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

สพฐ.ได้การบ้านจัดที่พักนอนนร.ลดเหลื่อมล้ำ

ผู้บริหารสพฐ.เห็นตรงกัน จัดพักนอนในโรงเรียนทั่วประเทศ หวังลดปัญหาเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเด็กพื้นที่ห่างไกลมาโรงเรียนลำบาก เร่งนำเสนอรมว.ศึกษาธิการพิจารณา อังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 08.51 น.

จากการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)สัญจร ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้นำผู้บริหาร สพฐ. และกรรมการ กพฐ.ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลในพื้นที่ที่มีความแตกต่างหลากหลายในบริบทต่างๆ นั้น(วันนี้12 ธ.ค.) ดร.ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธาน กพฐ. กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ทำให้ได้ห็นสภาพที่แท้จริงในการจัดการศึกษาในบริบทต่างๆที่แตกต่างกันชัดเจน โดยพบว่ามีหลายเรื่องที่น่าชื่นชมและควรได้รับการพัฒนาเพื่อขยายผล ขณะเดียวกันก็มีหลายเรื่องที่ยังเป็นปัญหาและต้องได้รับการแก้ไข ซึ่งกพฐ.จะได้มีการหารือ ทำข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการต่อไป “หลายเรื่องที่ดี เช่น การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ซึ่งทุกโรงเรียนที่เข้าไปมีการจัดการสอนภาษาไทยได้ดีมาก สามารถแก้ปัญหาการอ่านเขียนของเด็กได้ และอีกเรื่องการจัดที่พักนอนให้แก่นักเรียน ซึ่งผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆ ทำให้ครูสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างใกล้ชิด เด็กไม่ต้องเดินทางไกล ได้อยู่กับเพื่อน มีที่เล่น ได้ฝึกทำกิจวัตรประจำวัน ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยผมได้หารือกับเลขาธิการกพฐ.แล้วว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นคำตอบในการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กได้ ซึ่งทราบว่าพล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ได้นำรูปแบบการพักนอนไปจัดในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้แล้วเช่นกัน”ดร.ปิยะบุตรกล่าวและว่า สำหรับเรื่องการขาดแคลนครูโดยเฉพาะครูสอนภาษาอังกฤษนั้น ทราบว่า สพฐ.กำลังแก้ไขปัญหาอยู่ และการพัฒนาครูด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ พีแอลซี ซึ่งเป็นวิธีการพัฒนาครูที่ดีมาก แต่ปัญหาคือวันนี้ยังมีครูอีกมากที่ยังไม่เข้าใจ ดังนั้น สพฐ.จะต้องไปคิดว่าจะทำอย่างไรให้ครูเข้าใจว่าพีแอลซี คืออะไรและต้องทำอย่างไรด้านดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ทำให้ กรรมการกพฐ. ได้เห็นและรับทราบสภาพความเป็นจริงในการจัดการศึกษา โดยเรื่องการพักนอนนั้น ผู้บริหาร สพฐ.เห็นตรงกันกับ กพฐ.ว่าควรต้องมีการดำเนินการให้ทั่วถึงทั้งประเทศ เพราะเชื่อว่าสามารถลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้ และทำให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น สพฐ.จะนำเสนอต่อนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อวางแมปปิงโรงเรียน จัดระเบียบที่พักนอนในโรงเรียนทั่วประเทศ ทั้งนี้ยังต้องดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพ หรือค่าตอบแทนสำหรับครูที่ดูแลเด็กพักนอนด้วย “กพฐ.มอบให้ สพฐ.เร่งผลักดันให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลโดยเร็วที่สุด เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้จากภายนอกเข้าไปให้ถึงเด็ก เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ทันโลกได้ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ที่ปัจจุบันได้เท่ากันทั้งหมด ซึ่งระบบนี้ทำให้โรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนน้อย พัฒนาได้ยาก ดังนั้นสพฐ.จะเสนอให้รัฐบาลเห็นว่าหากจะยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ก็จำเป็นต้องศึกษาเรื่องค่าใช้จ่ายรายหัวที่แท้จริงด้วย”เลขาธิการ กพฐ.กล่าว .

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 281