อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

วท.สุราษฎร์-วช.ชุมพร-วช.สงขลาคว้าแชมป์ T-TEP

วท.สุราษฎร์ธานี คว้ารางวัลชนะเลิศช่างเทคนิค ในการแข่งขันทักษะฝีมือ T-TEP ครั้งที่ 23 ขณะที่ วช.ชุมพร ชนะเลิศช่างซ่อมสีรถยนต์ และ วช.สงขลา ชนะเลิศช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ ศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 20.15 น.

วันนี้(15ธ.ค.) ที่ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ร่วมกับบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดการแข่งขันทักษพฝีมือนักเรียน นักศึกษา ในโครงการ T-TEP (T-TEP Student Skill s Contest )โดยนายสาโรจน์ ขอจ๋วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สอศ. กล่าวว่า การแข่งขันทักษะฝีมือนักเรียน นักศึกษาโครงการ T-TEP เป็นการเปิดโอกาสให้ครู นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาได้เพิ่มประสบการณ์ด้านทักษะวิชาชีพ และพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่วิชาชีพยานยนต์สมัยใหม่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ ให้มีความเท่าทันกับเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว จนเกิดความมั่นใจในการประกอบอาชีพ เมื่อสำเร็จการศึกษา นับเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สอดคล้องกับนโยบาย ของรัฐบาลที่ต้องการให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อร่วมกันผลิตบุคลากรให้มีสมรรถนะวิชาชีพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ

สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ช่างเทคนิค ช่างซ่อมตัวถัง และช่างซ่อมสีรถยนต์ ในหลักสูตรวิชาช่างยนต์ หรือ GENERAL T-TEP และหลักสูตรช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์หรือ B&P T-TEP     มีสถานศึกษาสังกัด สอศ. เข้าร่วมการแข่งขัน 19 แห่ง โดยผลการแข่งขันเป็น ดังนี้ ประเภท ช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่าง(วช.)สงขลา รองชนะเลิศอันดับ 1 วช.อุบลราชธานี รองชนะเลิศอันดับ 2 วช.นครราชสีมา  ประเภทช่างซ่อมสีรถยนต์ รางวัลชนะเลิศ วช.ชุมพร รองชนะเลิศอันดับ 1 วช.นครราชสีมา รองชนะเลิศอันดับ 2 วช.นครหลวง กรุงเทพมหานคร  และประเภทช่างเทคนิค รางวัลชนะเลิศ วิทยาลัยเทคนิค(วท.)สุราษฎร์ธานี รองชนะเลิศอันดับ 1 วท.ขอนแก่น รองชนะเลิศอันดับ 2 วท.จันทบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 12