อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 24 ตุลาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 24 ตุลาคม 2561

ทปอ.มอบของขวัญวันเด็กให้แก่นักเรียนม.ปลาย

ทปอ.มอบของขวัญวันเด็กให้แก่นักเรียนม.ปลาย เข้ามาเป็นผู้ช่วยทำงานวิจัยช่วงปิดเทอม เพื่อเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ และนำมาใช้เข้ามหา’ลัยได้ด้วย พฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 17.38 น.

วันนี้ (11 ม.ค.) ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า  ในวันเด็กปีนี้ ทปอ.ขอมอบของขวัญให้แก่เด็กนักเรียน โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  โดยทปอ.จะขอให้มหาวิทยาลัยเปิดรับเด็กนักเรียน โดยเฉพาะเด็กมัธยมศึกษาตอนปลายให้เข้ามาเป็นผู้ช่วยในโครงการวิจัยต่างๆของมหาวิทยาลัยช่วงปิดภาคเรียน  นอกจากนี้ทปอ.จะเสนอให้รัฐบาลจัดงบประมาณให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเป็นการสนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้ทำโครงการวิจัยในเรื่องต่างๆที่เด็กนักเรียนสนใจ โดยเฉพาะเรื่องที่จะเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นด้วย 

" การเปิดโอกาสให้เด็กได้เข้ามาเป็นผู้ช่วยในการทำงานวิจัย  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เด็ก  ปลูกฝังให้เด็กรักงานวิจัยเพื่อนำมาพัฒนาประเทศ  รวมทั้งส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการให้แก่เด็ก และนักเรียนยังสามารถนำประสบการณ์ในการทำงานวิจัยมาใช้สมัครเข้ามหาวิทยาลัยในรอบ Portfolio หรือแฟ้มสะสมผลงานได้ด้วย"ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าว.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 52