อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562

นายกฯเปิดงานวันเด็ก ศธ. ชี้หนูๆกำลังสำคัญพัฒนาชาติ

"ประยุทธ์" เปิดงานวันเด็กแห่งชาติที่ ศธ. ชี้ทุกคนต้องช่วยกันปลูกฝังและสร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนหนักแน่นในคุณธรรม ไม่ย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อย หรืออุปสรรค นำพาสู่การพัฒนาบ้านเมืองให้รุ่งเรือง เสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 11.42 น.

วันนี้ (13 ม.ค. ) ที่กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเวลา 08.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศธ.ได้จัดงานวันเด็กประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “เด็กเอ๋ยเด็กดี” สร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีด้วยการเรียรู้หน้าที่ของเด็กไทย โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมออกบูธกิจกว่า 200 บูธ ซึ่งแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 โซน ดังนี้  โซนแรก เด็กไทย... หัวใจคุณธรรม โซนที่ 2 เด็กไทย... หัวใจสามัคคี โซนที่ 3 เด็กไทย เด็กไทย..รู้คิดวิทยาศาสตร์ และโซนที่ 4 เด็กไทย..รู้เท่าทันเทคโนโลยี นอกนี้ศธ.ยังได้เปิดอาคารราชวัลลภ วังจันทรเกษม ให้เด็กที่มาร่วมงานได้เข้าชมพร้อมเปิดห้องทำงาน รมว.ศึกษาธิการ และให้เด็กๆ ได้นั่งเก้าอี้ทำงานรมว.ศึกษาธิการ ด้วย

ทั้งนี้ ในเวลา 08.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวตอนหนึ่งในการพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ว่า รัฐบาลตระหนักดีว่าเด็กและเยาวชนทุกคน จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต และอยากให้เด็กไทยทุกคน เด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญ ที่จะพาบ้านเมืองไทยให้รุ่งเรืองสืบไปได้อย่างบริบูรณ์ในภายภาคหน้า ทุกคนต้องช่วยกันปลูกฝังและสร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชน เป็นผู้หนักแน่นในคุณธรรม สร้างคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยไม่ย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อย หรืออุปสรรคใดๆ ขณะเดียวกันเด็กไทยต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของรัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีขึ้นมา เพื่อเป็นกลไกที่สำคัญในการสร้างและทรัพยากรมนุษย์ ที่มีคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในอนาคตนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2561 นี้ ศธ.ได้มีการจัดงานในส่วนกลาง ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ (รวมทั้งบริเวณโดยรอบกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ถนนราชดำเนินนอก (ถนนคู่ขนาน) เกาะกลางถนน บริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ถนนลูกหลวง และหอประชุมคุรุสภา โดยเน้นให้เด็กๆ ให้มีโอกาสเรียนรู้คุณค่าของการเป็นเด็กและเยาวชนของที่ดีของชาติ และสร้างความต้องการที่มีส่วนร่วมด้วยกิจกรรมที่ท้ายทายความสามารถภายใต้บรรยากาศที่สดใส รื่นเริง เร้าใจ เต็มอิ่มด้วยความสุข สนุกสนาน ขณะเดียวกันก็มุ่งให้ เด็กๆ ได้รับสาระและความสนุกสนานจากความรู้ต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับหน้าที่ของเด็กไทยต่อมาเวลา 10.15 น. สภานักเรียนไทยได้ยื่นข้อเสนอให้แก่ ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ ใน 5 เด็นหลัก ได้แก่ ประเด็นที่ 1 การนำหลักคิดประชาธิปไตยมาใช้ในชีวิตประจำวัน คือการส่งเสริมการนำหลักคิดประชาธิปไตยเข้ามาใช้ในครอบครัว ในโรงเรียนและในชุมชน ประเด็นที่ 2 การเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้ตรงกับความถนัดเพื่อการมีงานทำ โดยในประเด็นนี้สภานักเรียนขอนำเสนอให้มีการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในวิชาแนะแนวของโรงเรียนระดับมัธยม ให้สะท้อนถึงความสำคัญของการศึกษาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษากับภาคประชารัฐมากขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาหลักสูตรให้มีความเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวะและอุดมศึกษา ประเด็นที่ 3 การเรียนรู้และใช้เทคโนโลยียุคไทยแลนด์ 4.0 โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามามีบทบาทต่อการศึกษามีส่วนช่วยเรื่องการเรียนรู้สนับสนุนการจัดการศึกษา การสื่อสารระหว่างบุคคล พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเกิดการศึกษาในรูปแบบใหม่ ประเด็นที่ 4 การส่งเสริมให้เยาวชนรักและสนใจในอาชีพครู และสุดท้าย ประเด็นที่ 5 การเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตของนักเรียน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เป็นเครื่องมือในการช่วยให้สามารถเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ และมีความสามารถที่จะปรับตัวได้ในอนาคต.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 206