อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

ดีเดย์15ม.ค.'สกอ.'เตรียมเปิดชื่อหลักสูตรไม่มีมาตรฐาน

ดีเดย์ 15 ม.ค. สกอ.เปิดเผยรายชื่อหลักสูตรทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ทางเว็บไซต์ www.mua.go.th อาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 16.47 น.

วันนี้(14 ม.ค.)ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ในการประชุม กกอ. เมื่อเร็ว ๆนี้ ได้รับทราบผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 และ 2559 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) โดยกกอ.มีมติให้ สกอ.เปิดเผยรายชื่อหลักสูตรที่ผ่านและไม่ผ่านการกำกับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงฯศึกษาธิการ(ศธ.)กำหนด ซึ่งในจำนวนนี้จะมีหลักสูตรที่ไม่ผ่านการกำกับมาตรฐานหลักสูตรติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี จำนวน 182 หลักสูตร แยกเป็นหลักสูตรปริญญาตรี 68 หลักสูตร ปริญญาโท 89 หลักสูตร ปริญญาเอก 24หลักสูตร และประกาศนียบัตรบัณฑิต(ป.บัณฑิต) 1 หลักสูตร จากหลักสูตรทั้งหมด 9,099 หลักสูตร

ดร.สุภัทร กล่าวต่อไปว่า สกอ.จะประกาศรายชื่อทั้งหมดผ่านเว็บไซต์ www.mua.go.th ในวันที่ 15 ม.ค.นี้ ซึ่งการประกาศรายชื่อครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรก เนื่องจากกกอ.เห็นว่ามหาวิทยาลัยมีการดำเนินการที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน และต้องรักษาผลประโยชน์ให้แก่ผู้เรียน และผู้ปกครอง จึงต้องแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบด้วย อย่างไรก็ตาม กกอ. ยังมีมติให้สกอ.แจ้งเรื่องดังกล่าวไปยังสภามหาวิทยาลัยให้รับทราบว่าหลักสูตรไม่ผ่านการกำกับมาตรฐาน ติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี มีที่ไหนบ้าง พร้อมมีข้อเสนอให้มหาวิทยาลัยมีการยุติการรับนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว สำหรับหลักสูตรที่มีนักศึกษากำลังศึกษาอยู่ จะต้องมีการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานภายในเวลา 90 วัน จากที่ได้รับแจ้ง

“มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะมีปัญหา เรื่องของอาจารย์ผู้สอนที่มีจำนวนไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด โครงสร้างหลักสูตรไม่เป็นตามเกณฑ์ จึงส่งผลให้หลักสูตรไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งนี้หากมหาวิทยาลัยใดไม่ดำเนินการตามข้อเสนอ กกอ.จะต้องมาหารือกันอีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไร เช่น อาจจะต้องมีการทบทวนว่าจะรับทราบหลักสูตรหรือไม่ โอนนักศึกษาให้ไปเรียนในคณะหรือสาขาอื่น เป็นต้น ซึ่งสภามหาวิทยาลัยต้องมีความรับผิดชอบต่อปัญหาดังกล่าวด้วย“ ดร.สุภัทร กล่าว

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 282