อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

เพิ่มเกษตรเป็นสาขาที่8ในอาชีวะพรีเมียม

หมออดุม เผยปฏิรูปอาชีวศึกษา เพิ่มสาขาเกษตรเป็นสาขาที่ 8 ในอาชีวะระดับพรีเมียม ชี้เกษตรกรรมเป็นสมบัติและกระดูกสันหลังของชาติ นำร่องวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในเรื่องสมาร์ทฟาร์มมิ่ง จันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 13.09 น.


วันนี้(22 ม.ค.) ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยความคืบหน้าการวางแนวทางปฏิรูปอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพระดับสูง เป็นหลักสูตรอาชีวะนักเทคโนโลยีพันธุ์ใหม่ หรือ ช่างอาชีวะระดับพรีเมียม โดยจะนำร่องใน 7 สาขาที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ คือ1.ระบบการขนส่งทางราง2.ช่างอากาศยาน 3.แมคคาทรอนิก 4. หุ่นยนต์อุตสาหกรรม5.เทคนิคพลังงาน6.การเทคโนโลยีการท่องเที่ยว และ7.โลจิสติกส์ ว่า การประชุมร่วมกับคณะทำงานล่าสุด เมื่อเร็วๆนี้ พบว่า ทั้ง 7 สาขามีการเปิดสอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอยู่แล้ว ดังนั้นตนจะไม่นำวิทยาลัยใหม่เข้ามา แต่จะยกระดับให้มีคุณภาพและทักษะที่สูงขึ้น ไม่ใช่เป็นอาชีวะพื้นๆเหมือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ จะมีวิทยาลัยนำร่องเป็นวิทยาลัยต้นแบบใน 7 สาขานี้ ประมาณ 26 แห่ง และจะเพิ่มสาขาที่ 8 คือ สาขาเกษตร เพราะเกษตรกรรมเป็นสมบัติและกระดูกสันหลังของชาติ โดยจะนำร่องที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ในเรื่องสมาร์ท ฟาร์มมิ่ง

" การยกระดับวิทยาลัยอาชีวะทั้ง 8 สาขานี้ จะให้มีการร่วมมือกับวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านนี้โดยตรง โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ ซึ่งหลักสูตรต้องมีมาตรฐานเท่าหรือใกล้เคียงกัน ส่วนสถานที่ฝึกงานนักศึกษาต้องเข้าไปเรียนได้จริงในสถานที่จริง กับเครื่องมือและอุปกรณ์จริง ไม่ใช่แค่ความร่วมมือทางวิชาการหรือการส่งบุคลากรมาสอนในวิทยาลัยอาชีวะเท่านั้น ซึ่งภาคอุตสาหกรรมต้องมาวางหลักสูตรร่วมกัน กระบวนการสอน การประเมินผลต้องชัดเจน เพื่อให้ได้เด็กตรงใจ มีคุณภาพตามที่ต้องการ ทั้งนี้ ภายในปีการศึกษา 2561นี้ ต้องเปิดรับนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการนี้ให้ได้ โดยเปิดรับในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ” รมช.ศึกษาธิการ กล่าวและว่า การจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามาช่วยจัดการศึกษานั้น ตนจะหารือกับ รศ.ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อปลดล็อคให้ภาคเอกชนสามารถขอลดหย่อนภาษีนิติบุคคลได้ 300% หรือ 3 เท่าของวงเงินที่มีการใช้จ่ายเพื่อการศึกษาได้ง่ายขึ้น.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 572