อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

"สุเทพ" ตั้งคณะทำงานตรวจสอบปราบผี Moenet อาชีวะ

สอศ.ปฏิรูปอินเตอร์เน็ตอาชีวะในวิทยาลัย 425 แห่ง นำร่องที่ “วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย” ใช้ Uninet พร้อมตั้งคณะทำงานตรวจสอบปราบผี Moenet อาชีวะตามนโยบาย รมว.ศึกษาธิการ จันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น.

วันนี้ (22 ม.ค.) ดร.สุเทพ ชิตยงวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า  ตามที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ มีนโยบายปฎิรูปอินเตอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นั้น ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขณะนี้ได้มีการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวแล้ว  ซึ่งที่ผ่านมาการใช้อินเตอร์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแต่ละแห่งส่วนใหญ่จะใช้ระบบ Moenet  แต่ก็เกิดปัญหาการใช้งาน เพราะมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตค่อนข้างช้า อีกทั้งการเรียนการสอนของอาชีวศึกษาก็เป็นการทักษะวิชาช่างเฉพาะทาง นักศึกษาและครูมีความจำเป็นจะต้องค้นหาความรู้จากโลกอินเตอร์เน็ต เพื่อนำองค์ความรู้จากแหล่งต่างๆมาใช้ในการเรียนการสอน โดยขณะนี้ตนได้มอบหมายให้สำนักนโยบายและแผนของ สอศ.ไปรวบรวมข้อมูลการใช้อินเตอร์เน็ตของสถานศึกษาสังกัด สอศ.ทั้งหมดแล้ว

“เราจะมีการนำร่องการปฎิรูปอินเตอร์เน็ตที่วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จ.สุโขทัย  โดยสำนักนโยบายและแผน ของสอศ.จะร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยในการดำเนินการวางรูปแบบการใช้งานอินเตอร์เน็ตระบบ Uninet  ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ เช่น โมเดมการใช้งาน สายไฟเบอร์ เป็นต้น เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องนี้มีความถูกต้องและโปร่งใสตรวจสอบได้ เพราะ รมว.ศึกษาธิการ ให้ความสำคัญในเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างมาก ส่วนวิทยาลัยอาชีวะที่เหลือจะมีการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้งบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินการครั้งนี้ผมก็จะดูให้เกิดความเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุดต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา” เลขาธิการ กอศ.กล่าวและว่า สำหรับข้อห่วงใยของ นพ.ธีระเกียรติ ที่ต้องการให้ปราบผีการใช้งานอินเตอร์เน็ตของ  Moenet ที่ผ่านมานั้น ขณะนี้ ตนได้แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการใช้งานอินเตอร์เน็ตของสอศ.แล้วว่ามีความไม่ชอบมาพากลหรือมีเรื่องดำเนินการใดที่จะส่อไปในทางทุจริตหรือไม่ ซึ่งคณะทำงานจะสรุปผลให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์นี้
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 30