อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

สิ้น"ครูเรืองอุไร กุศลาสัย"นักเขียนศิลปินแห่งชาติ

วงการวรรณกรรมเศร้าสิ้นครูเรืองอุไร กุศลาศัย ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี2559 ด้วยโรคชรา สิริอายุ 97 ปี ด้านครอบครัวจัดบำเพ็ญกุศลศพที่วัดโสมนัส ศาลา 9 เวลา19.30 น. วันที่1-5 ก.พ.นี้ พุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 17.00 น.

วันนี้( 31 ม.ค.) นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวว่า สวธ.ได้รับแจ้งจากครอบครัวศาสตราจารย์พิเศษเรืองอุไร  กุศลาสัย  ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี2559 ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา  ในเวลาประมาณ 06.00 น.ของวันที่ 31 ม.ค. ที่บ้านพักย่านฝั่งธน สิริอายุ  97  ปี สำหรับการบำเพ็ญกุศลนั้นมีกำหนดสวดพระอภิธรรมศพระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19.30 น.ณ ศาลา 9 วัดโสมนัสราชวรวิหาร เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ทั้งนี้ตนได้ทราบว่า ทางศาสตราจารย์พิเศษเรืองอุไร ได้แจ้งความประสงค์บริจาคร่างกายให้แก่คณะกายวิภาค โรงพยาบาลศิริราชด้วย อย่างไรก็ตามทาง สวธ.จะดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิต เพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลศพจำนวน 20,000 และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 150,000 บาท

สำหรับประวัติศาสตราจารย์พิเศษเรืองอุไร  กุศลาสัย  เกิดวันที่ 21 มิถุนายน  2463  ที่กรุงเทพมหานคร  จบการศึกษาปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับทุนวัฒนธรรมสัมพันธ์จากรัฐบาลอินเดียไปศึกษาภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาฮินดี และวัฒนธรรมอินเดียโบราณ ที่มหาวิทยาลัยฮินดูพาราณสี ได้รับประกาศนียบัตรภาษาสันสกฤตและภาษาฮินดี เริ่มรับราชการเป็นอาจารย์โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม  เกษียณอายุราชการจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อเริ่มเขียนหนังสือในช่วงที่เข้ารับราชการใหม่ๆ ได้เขียนเรื่อง  “ญี่ปุ่น-ไทยผูกพันพันธมิตร” ต่อมาในปี2493 ได้ร่วมงานกับนายกรุณา กุศลาสัย (ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ.2546) แปล มหากาพย์พุทธจริต เป็นภาษาไทย หลังจากนั้นได้สร้างสรรค์ผลงานร่วมกันในนามปากกา กรุณา-เรืองอุไร  กุศลาสัย อีกหลายเรื่อง เช่น เมฆทูต ของ กาลิทาส และคีตาญชลี ของรพินทรนาถ ฐากุร  

นอกจากนี้ศาสตราจารย์พิเศษเรื่องอุไรยังมีผลงานสร้างสรรค์ 5 ประเภท ได้แก่ งานแปลและงานนิพนธ์เกี่ยวกับภารตวิทยา,กวีนิพนธ์และประวัติ,เพลงตำรา,คู่มือหนังสืออ่านเพิ่มเติมของชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ,เสียงร้องทำนองเสนาะ เพลงกล่อมลูก และเพลงต่าง ๆ ตลอดจนผลงาน ผลงานนิพนธ์เหล่านี้ได้รับการตีพิมพ์ซ้ำอย่างสม่ำเสมอ ท่านสร้างสรรค์ผลงานแปลและงานแต่งอย่างต่อเนื่องกว่า 5 ทศวรรษ ผลงานดังกล่าวเปิดประตูความรู้สู่โลกวรรณกรรมของอินเดีย และเปิดพรมแดนความรู้เรื่องภารตวิทยา แก่ผู้อ่านชาวไทย นับเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าต่อวงวรรณกรรมและวงวิชาการเป็นอย่างยิ่ง จึงได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ  สาขาวรรณศิลป์  ปี2559
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น