อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

สจล.ดึงญี่ปุ่นต้นแบบสร้างหลักสูตรยุววิศวกร

สจล.เตรียมเปิดโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยี พร้อมสร้างหลักสูตร “ยุววิศวกร” ใช้ต้นแบบ KOSEN ประเทศญี่ปุ่น รับเด็กม.3 ต่อสจล.เรียน 5 ปี พร้อมรับนักศึกษาปีการศึกษา 2561 นำร่อง 1 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 17.13 น.

วันนี้( 31 ม.ค.)ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ได้มีนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิตไทยให้มีความรู้และสอดรับความต้องการของประเทศ ซึ่งประเทศไทยยังขาดแคลนวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทักษะขั้นสูงในหลายสาขา อาทิ วิศวกรรมระบบราง วิศวกรรมอากาศยาน และวิศวกรรมด้านหุ่นยนต์สมองกล และปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น ดังนั้นสถาบันการศึกษาต้องพัฒนาหลักสูตรให้สอดรับ เพื่อสร้างบุคลากรป้อนแก่ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งหากมหาวิทยาลัยสามารถสร้างหลักสูตรได้ตรงกับความต้องการจะได้รับการสนุนงบประมาณในการจัดการเรียนการสอน โดยกลุ่มเป้าหมายที่รัฐจะให้ความสำคัญคือทั้งสายสามัญและอาชีวศึกษา เนื่องจากเป็นกลุ่มที่สร้างรากฐานและความมั่นคงของประเทศ เพราะมีความรู้ทักษะและความเชี่ยวชาญที่ตรงกับสิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการ
 
ด้านศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) กล่าวว่า สจล.มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์ในทุกแขนง จึงดำเนินแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โดยเตรียมจะเปิดโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยี พร้อมสร้างหลักสูตร“ยุววิศวกร” โดยใช้ต้นแบบของ KOSEN ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเปิดรับนักเรียนม.3 เข้าศึกษาต่อที่ สจล.เป็นระยะเวลา 5 ปี ใน5 สาขาวิชา สาขาวิชาละ 25 คน รวม 125 คน ได้แก่ 1. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  2. วิศวกรรมไฟฟ้า 3. ช่างวิศวกรรม 4. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เกี่ยวกับระบบเครื่องกลอัตโนมัติ เช่น หุ่นยนต์ หรือแขนกลในงานอุตสาหกรรม และ 5. วิศวกรรมยานยนต์  โดยจะเริ่มรับนักศึกษาปีการศึกษา 2561 นำร่อง 1 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 8