อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

วธ.ใช้วัฒนธรรม-ศาสนาสร้างชุมชนชายแดนใต้สามัคคี  

รัฐบาลทุ่ม 111 ล้านใช้มิติวัฒนธรรม-ศาสนา สร้างชุมชนชายแดนใต้สามัคคี พร้อมจัดทำแผนบูรณาการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ย้ำสวจ.ส่งเสริมความหลากหลายของทุกเชื้อชาติในพื้นที่ จันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.06 น.

วันนี้(12 ก.พ.)นายกฤษศญพงษ์  ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ตนได้ไปร่วม เปิดงาน Melayu day @Yala ประจำปี 2561 ณ โรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา ซึ่งวธ.พบว่า พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้  มีความหลากหลายทั้งทางวัฒนธรรมเชื้อชาติ  ศาสนา  รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ จึงต้องอยู่บนพื้นฐานของความต้องการ และสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยในงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561วธ.มีแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา  จากสำนักงบประมาณมาจำนวนกว่า 111 ล้านบาท ในการจัดทำโครงการให้หน่วยงานในสังกัดวธ.ดำเนินงานตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้ สำนักปลัดวธ. ได้มีแผนจัดกิจกรรมเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม กิจกรรมอาสาสมัครวัฒนธรรม วัฒนธรรมสัมพันธ์ชายแดนใต้ กิจกรรมรักษ์บ้านเกิด ค่ายเยาวชนสืบสานงานศิลป์ ถิ่นยะลา กิจกรรมวิถีถิ่นตานี วิถีอาเซียน กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม ค่ายเยาวชนพหุวัฒนธรรม กิจกรรมขับเคลื่อนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้พหุวัฒนธรรม

นายกฤษศญพงษ์ กล่าวต่อไป กรมการศาสนา(ศน.) จัดกิจกรรมสร้างชุมชนศรัทธา(กัมปงตักวา)ตามโครงการประชารัฐ และการจัดกิจกรรมเสริมสร้างชุมชนคุณธรรมตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 244 หมู่บ้าน ส่วนกรมศิลปากร(ศก.) จัดสร้างพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน การบูรณะอุโบสถวัดเกาะสวาด บูรณะโบราณสถานศาลาการเปรียญวัดปทุมวารี วัดปิบผลิวัน(วัดตะปัง) การศึกษาและขยายฐานความรู้เมืองโบราณยะรัง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชย์ 7 แห่ง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.) จัดประกวดงานเขียนเรื่องเล่าจากบ้านเรา และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง " ผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้"

"การจัดกิจกรรมของวธ.จะเน้นความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก โดยจะไม่มองข้ามประเพณี หรือวัฒนธรรมชุมชนเล็กๆเชื่อมโยงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนา ซึ่งเป็นรากฐานของชาวบ้าน ที่สำคัญผมได้ไปร่วมกิจกรรม Melayu day @Yala พบว่า เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกันผมได้เน้นย้ำสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด(สวจ.)ในพื้นที่เน้นเรื่องการส่งเสริมศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของทุกเชื้อชาติศาสนา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญ เพราะจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์  สร้างมิตรไมตรี  สร้างความเข้าใจอันดีต่อกันอีกด้วย"ปลัดวธ.กล่าว

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 11