อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

คึกคักมทร.ธัญบุรีจัดนัดพบสถานประกอบการ

สถานประกอบการชื่อดัง 80 บริษัท บุก มทร.ธัญบุรี เปิดบูธรับสมัครนักศึกษาเข้าทำงานกว่า 8,000 อัตรา “ประเสริฐ”ปลื้ม นักศึกษา 20% ได้งานก่อนจบ อังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.07 น.

วันนี้ (13 ก.พ.) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี มีการจัดงาน”ราชมงคลธัญบุรีนัดพบสถานประกอบการ 2561”โดย รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญในการประกอบอาชีพของนักศึกษา จึงได้จัดนัดพบสถานประกอบการ เป็นประจำทุกปี โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี บริษัท ดีเค ทู พลัส จำกัด ซึ่งในปีนี้มีบริษัท หน่วยงานภาครัฐ เอกชน มาเปิดบูธรับสมัครงานกว่า 80 บริษัท โดยรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาได้กว่า 8,000 อัตรา

อธิการ มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า ปีการศึกษา 2560 นี้ จะมีผู้จบการศึกษาประมาณ 5,600 คน จาก 11 คณะ โดยสถิติที่ผ่านมานักศึกษา มทร.ธัญบุรี มีงานทำ 87% ในจำนวนนี้ 20% มีงานทำก่อนจบการศึกษา ส่วนที่เหลือไปศึกษาต่อ อีกทั้งบริษัทที่มาเปิดบูทรับสมัครงานจะเป็นบริษัทที่เคยรับนักศึกษาไปแล้ว จึงเป็นเหมือนเครื่องการันตีว่าบัณฑิตที่จบจากเรามีคุณภาพทำงานได้จริง


“ การนัดพบสถานประกอบการนับว่าเป็นประโยชน์โดยตรงต่อนักศึกษาที่ได้มีโอกาสสมัครงานตรงตามสาขาวิชาที่เรียน มีโอกาสได้สัมภาษณ์งาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการ ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และนักศึกษาสามารถนำความรู้และแนวคิดใหม่ๆที่ได้รับ นำกลับไปพัฒนาตนเองให้เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการบุคคลที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องการผู้ที่มีความสามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และรู้จักนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีด้วย”รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าว. 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 116