อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

กอปศ.ลงสตูลหานวัตกรรมปฏิรูปการศึกษา

ทีมวิจัยจุฬาฯ ควง กอปศ.ลงพื้นที่จังหวัดสตูล หานวัตกรรมปฏิรูปการศึกษาจากล่างสู่บน พุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.35 น.


วันนี้ (14 ก.พ.) ที่โรงเรียนอนุบาลสตูล ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) พร้อมด้วย ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณะ ลงพื้นที่ดูการจัดการศึกษา โดย ศ.ดร.สมพงษ์ กล่าวว่า จากการที่จุฬาฯได้ทำวิจัยร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พบว่า ตั้งแต่ปี 2542 การปฏิรูปการศึกษาจากบนลงล่างสำเร็จได้ยาก ขณะเดียวกันก็พบว่ามีคนกลุ่มหนึ่งในหลายพื้นที่หาทางออกกับปัญหาการศึกษาได้ ตนจึงพา กอปศ.ในฐานะนักปฏิรูป มาพบกับ นักปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อหานวัตกรรม ทฤษฎี หลักการข้อค้นพบต่างๆมากำหนดเป็นนโยบายและกฎหมาย ทั้งในเชิงโครงสร้างระบบ ,การศึกษาปฐมวัย ,การจัดตั้งกองทุน ,การผลิตครู ,การกระจายอำนาจทางการศึกษา ,พื้นที่จัดการตนเอง ,โรงเรียนในกำกับของรัฐ ,การเรียนรู้ยุคใหม่ และอื่นๆ ให้กอปศ.เห็นเพื่อหาแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศแบบล่างขึ้นบน และต้องเปลี่ยนแปลงให้ได้ในการปฏิรูปครั้งนี้

“คุณภาพการศึกษาต้องยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่าคุณภาพผู้เรียน ถ้าผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้โครงงานฐานวิจัย ไม่จำเป็นต้องติว แต่กระบวนการเรียนรู้จะสร้างคุณภาพผู้เรียน สร้างสมรรถนะ สร้างทักษะ กระบวนการคิดให้คนไปสู่ศตวรรษที่ 21 ได้”ศ.ดร.สมพงษ์ กล่าวและว่านอกจากนี้วิกฤตเร่งด่วนที่ต้องช่วยกัน คือโรงเรียนขนาดเล็กประมาณ 15,000 กว่าโรง จากที่มีทั้งหมดประมาณ 30,000โรง อยู่ในสภาพวิกฤต บางโรงเรียนมีผู้อำนวยการโรงเรียนมากกว่า 3 คน ซึ่งเป็นผลมาจากการนำเด็กจากโรงเรียนขนาดเล็กไปรวมเรียนในโรงเรียนหนึ่ง และผู้อำนวยการโรงเรียนก็ต้องไปอยู่ในโรงเรียนแห่งนั้นด้วยดังนั้น ในเรื่องการปฏิรูปทรัพยากรและการลงทุน ต้องคิดให้ดีจะทำอย่างไรให้เด็กไม่ย้ายไปเรียนในตัวเมือง มิฉะนั้นโรงเรียนกว่าครึ่งของประเทศจะหายหมด และชุมชนที่ไม่มีโรงเรียนจะเกิดอะไรขึ้น ซึ่งจะเกิดวิกฤตใหญ่ของระบบการศึกษา ไทย ดังนั้น การที่นายกรัฐมนตรี มีนโยบาย  “ทำโรงเรียนขนาดเล็กที่ด้อยคุณภาพใกล้ถูกปิด ถูกยุบควบรวม ให้ดีขึ้น” จึงเป็นโจทย์ท้าทายใหญ่ของนักการศึกษา นักปฏิรูป และเลิกนโยบาย “โรงเรียนขนาดเล็กต้องยุบ ต้องควบรวม”โดยมองมิติทางสังคม เพราะโรงเรียนขนาดเล็กอยู่ใกล้ชุมชน เป็นแหล่งหล่อหลอมให้คนรักท้องถิ่น ไม่ใช่มองมิติทางเศรษฐศาสตร์เท่านั้น


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 104