อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

เปิดชื่อ 19 วิทยาลัยสอนอาชีวะพรีเมียม

“หมออุดม” เคาะ 19 วิทยาลัยนำร่องเปิดสอนอาชีวะพรีเมียม 6 สาขา เริ่มรับนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เผยทุกแห่งจับคู่สถาบันดังจากญี่ปุ่น จีน เยอรมัน จบแล้วได้ 2 วุฒิการศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศ อังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น.

ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพหลักสูตรอาชีวศึกษาตามนโยบายรัฐ หรือ อาชีวะพรีเมียม ว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุปว่า ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จะเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรอาชีวะพรีเมียม 6 สาขาวิชาใน 19 วิทยาลัย ได้แก่ 1.สาขาระบบขนส่งทางราง เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เรียน 3 ปี เปิดสอนใน 4 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพ (วก.) บ้านไผ่ วิทยาลัยเทคนิค (วท.)สุราษฎร์ธานี วท.วาปีปทุม และวท.ชลบุรี โดยมีกลุ่มวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาการรถไฟหวู่ฮั่น วิทยาลัยและอาชีวศึกษาการรถไฟเทียนจิน วิทยาลัยเทคนิคการรถไฟความเร็วสูงหูหนาน และวิทยาลัยการคมนาคมขนส่งสาธารณฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 2.สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เป็นหลักสูตรระดับปวส. เรียน 2 ปีครึ่ง เปิดสอนใน 2 วิทยาลัย ได้แก่ วท.พระนครศรีอยุธยา และวท.มีนบุรี จับคู่กับ วิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาเทียนจินโป๋ห่าย ประเทศจีน

ศ.นพ.อุดม กล่าวต่อไปว่า 3.สาขาช่างอากาศยาน หลักสูตรระดับปวส.เรียน 2 ปี อิงมาตรฐานสากลองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization – ICAO สอนใน 6 วิทยาลัย ได้แก่ วท.ถลาง วท.สัตหีบ วท.ดอนเมือง วท.สมุทรปราการ วท.อุบลราชธานี และวท.ขอนแก่น จับคู่ความร่วมมือกับสถาบันการบินพลเรือน และสถานประกอบการในประเทศ 4.สาขาหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม หลักสูตรปวส.เรียน 2 ปีเปิดสอนใน 4 วิทยาลัย ได้แก่ วท.สมุทรสงคราม วท.สมุทรสาคร วท.สระบุรี และวท.สุพรรณบุรี จับคู่กับมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมัน ซึ่งองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน จะดำเนินการคัดเลือกมหาวิทยาลัยให้ 5.สาขาโลจิสติกส์ เปิดสอนระดับปวส.เรียน 2 ปีครึ่ง สอนใน 1 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จับคู่กับ Chongqing City Management College : CCMC ของจีน นอกจากนี้ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น จะมาจับคู่กับ วท.สุรนารี จับคู่กับ สอนสาขา เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ และจับคู่กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ชลบุรี สาขาหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหลักสูตรปวส.เรียน 5 ปีต่อเนื่อง รับเด็กจบ ชั้น ม. 3 เข้าเรียน

“หลักสูตรอาชีวะพรีเมียมทั้งหมดผู้จบการศึกษาจะได้รับทวิวุฒิ หรือ 2 วุฒิจาก 2 ประเทศคือ วุฒิการศึกษาจากประเทศไทย และวุฒิการศึกษาจากวิทยาลัยที่มาจับคู่ประเทศจีน ญี่ปุ่น และเยอรมัน ซึ่งผมขอยืนยันว่ากระบวนการเรียนการสอนเด็กจบแล้วสามารถทำงานได้จริง และเป็นเด็กที่มีแนวคิดพัฒนาต่อได้ด้วย มีทักษะการปฏิบัติแบบมืออาชีพ เป็นนานาชาติตอบโจทย์ตลาด” ศ.นพ.อุดม กล่าวและว่า ส่วนสาขาที่ 6 คือ สาขาสมาร์ทฟาร์มมิ่ง ที่จะดำเนินการในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม จากนี้ทุกวิทยาลัยจะเร่งจัดทำรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และกลางเดือนมีนาคมนี้จะนำหลักสูตรที่ปรับปรุงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) พิจาณาและรับรอง ซึ่งเชื่อว่าจะไม่มีปัญหา ขณะเดียวกัน สอศ.จะต้องเตรียมจัดทำของบฯดำเนินโครงการ เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)กลางเดือนเมษายนนี้ ซึ่งตนยืนยันว่าทันจัดการเรียการสอน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 15 พ.ค.นี้แน่นอน


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 2.53K