อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

"บิ้กน้อย"ติดตามตั้งศูนย์ประสานงานผลิตพัฒนากำลังคนอาชีวะ

“สุรเชษฐ์”ตามงานตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา หวังให้เป็นสมองวางแผนผลิตกำลังคนรอบรับตลาดแรงงานในอนาคต พุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 19.32 น.

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา โดยมีผู้แทนองค์กรหลัก สถานศึกษา สถานประกอบการ และหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมประชุม ที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้เน้นย้ำนโยบายพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่า ที่สั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ  และ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ซึ่ง ศธ.ได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)เสนอแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ซึ่งเดิมได้เริ่มต้นจากพื้นที่อีอีซี และเมื่อดำเนินการไประยะหนึ่งแล้ว ก็เห็นความจำเป็นที่ต้องมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา  6 ภาค ได้แก่ ภาคตะวันออก ภาคใต้ชายแดน  ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคใต้ตอนบน  และภาคกลาง  ซึ่งขณะนี้ได้จัดตั้งศูนย์ฯไปแล้ว 2 แห่ง ที่ภาคตะวันออก และภาคใต้ชายแดน ส่วนอีก 4 ศูนย์จะเร่งดำเนินการจัดตั้งให้แล้วเสร็จภายในปีนี้


พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวต่อไปว่า ศูนย์ประสานงานดังกล่าว มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาผลิตและพัฒนากำลังคนในสายวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  และเป็นส่วนประสานงานให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่ ที่ตรงกับสมรรถนะมาตรฐานของอาชีพ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ และระดมทรัพยากรในการทำงานในเชิงบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน  อีกทั้งมีหน้าที่หาข้อมูลผลิตกำลังคน โดยจะต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดมาเป็นพื้นฐานในการผลิตและพัฒนากำลังคนในพื้นที่  และจัดการเรียนการสอนที่ตรงกับความต้องการ  เพราะฉะนั้นเรื่องของข้อมูลถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดในการทำงาน  ดังนั้นแต่ละศูนย์จะต้องมีข้อมูลที่แม่นยำที่สุดเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 39