อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

ตั้งเป้าเพิ่มยอดเด็กฝึกงานภาคเอกชน1ปี

ทปอ.กำลังประสานกับสภาอุตฯ เพิ่มยอดรับนักศึกษาฝึกงานภาตอุตสาหกรรม 1 ปี หวังให้ซึมซับกระบวนการทำงานจริง จันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 10.02 น.

วันนี้(12มี.ค.)ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่าจากที่ทปอ. ได้ประชุมร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหาแนวทางแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมนั้น ที่ประชุมได้ตกลงร่วมกันที่จะตั้งคณะกรรมการเพื่อประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ซึ่งทปอ.ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ เลขาธิการ ทปอ. เป็นตัวแทน ทปอ. เพื่อเป็นกรรมการในชุดดังกล่าว

ด้าน ผศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวว่า ทปอ.กำลังประสานกับสภาอุตสาหกรรมฯ เพื่อประชุมหารือกันในรายละเอียดเพื่อทราบว่าภาคธุรกิจอุตสาหกรรมต้องการกำลังคนที่มีสมรรถนะด้านใด เช่น ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ภาษา เป็นต้น ขณะเดียวกัน ทปอ.มีเป้าหมายที่จะเพิ่มทักษะของบัณฑิตให้ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมากขึ้น โดยจะให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสเข้าไปฝึกงานระหว่างเรียนกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมประมาณ 1 ปี ซึ่งในเบื้องต้นภาคธุรกิจอุตสาหกรรมยังคงเปิดให้นิสิตนักศึกษาฝึกงาน 1 ปี ไม่ได้ทุกคน แต่ ทปอ.ก็จะพยายามให้ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมรับเด็กเข้าไปฝึกงานให้ได้จำนวนมากที่สุด

“มหาวิทยาลัยก็ต้องเตรียมกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับระยะเวลาการฝึกงานของนิสิตนักศึกษาด้วย ขณะที่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ก็ต้องปรับตัว เพื่อผลิตกำลังคนในภาพรวมไปในทิศทางเดียวกันด้วย"ผศ.ดร.ประเสริฐ กล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 28