อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561

ชี้สภามหา'ลัยต้องกล้าจัดการปัญหา

“หมออุดม”เผยมหาวิทยาลัยมีปัญหาธรรมาภิบาล สภามหาวิทยาลัยต้องกล้าคิด กล้าทำและรีบตัดสินใจ อังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 18.18 น.

จากกรณี ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ได้ร้องต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่ง สภา มทร.ล้านนา เรื่อง แต่งตั้งให้รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา โดยขอให้ยกเลิกการรักษาราชการแทน 6 เดือน เป็นรักษาราชการแทน จนกว่าจะได้รับการโปรดเกล้าฯนั้น ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) กล่าวว่า เท่าที่จำได้ ผศ.ประพัฒน์ ถูกร้องเรียนว่าเรื่องการทุจริตตั้งแต่แรกเริ่มได้รับการเสนอชื่อเป็นอธิการบดี มทร.ล้านนา  ซึ่งตนก็ได้ให้ทางสภามหาวิทยาลัยไปตรวจสอบชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดว่า การสอบสวนเป็นอย่างไร เพราะตราบใดที่การสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ก็ไม่สามารถเสนอชื่อ ผศ.ประพัฒน์ ขึ้นทูลเกล้าฯเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นอธิการบดีได้  และถ้าหากยังดำเนินการยังไม่เสร็จสิ้นจนหมดเวลารักษาราชการแทนได้ ก็ขึ้นอยู่ที่กฎหมายของสภามหาวิทยาลัยว่าจะดำเนินการอย่างไร เนื่องจากกฎหมายของแต่ละมหาวิทยาลัยไม่เหมือนกัน
    
ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กฎหมายเขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่าอำนาจอยู่ที่สภามหาวิทยาลัย ไม่ได้อยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือ สกอ. ดังนั้นสภามหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบ ต้องไปทบทวนเองว่า เกิดปัญหาอะไรขึ้นในมหาวิทยาลัย และที่สำคัญคือต้องมองมหาวิทยาลัยเป็นหลัก ถ้าหากรักษาการแล้วทำงานได้ไม่เต็มที่ ความเสียหายก็จะเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัย ดังนั้นสภามหาวิทยาลัยจะต้องกล้าคิด กล้าทำ และต้องรีบตัดสินใจ  ถ้าเขาดีจริงก็ต้องยืนยันว่าดี แต่ถ้าคิดว่าแต่งตั้งไปแล้วมีปัญหาก็ต้องปรับ
    
“เรื่องธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย ถ้าเป็นประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ก็ไม่จำเป็นต้องขอความคิดเห็นเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย แต่ข้าราชการ พนักงาน ในมหาวิทยาลัย ต้องเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย เพราะถ้าปล่อยผู้บริหารบริหารมหาวิทยาลัยแล้วทำให้เกิดปัญหาก็ต้องช่วยกันออกมาปกป้องผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย  และตอนนี้ระบบของมหาวิทยาลัยดีอยู่แล้ว เราให้อิสระกับมหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยจะต้องขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุจุดประสงค์”รมช.ศึกษาธิการกล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 39