อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

เผยการศึกษาเฉลี่ยคนไทยขยับ 9.52 ปี

ชัยพฤกษ์ พบข้อมูลการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยกลุ่มอายุ 15-59 ปีสูงขึ้น ปี 2560 เท่ากับ 9.52 ปี เทียบเท่าการศึกษาม.3 ขณะที่กรุงเทพมหานคร ครองแชมป์การศึกษาเฉลี่ยสูงที่สุด 11.57 ปี รองลงมานนทบุรี ปทุมธานี ส่วนรายภาคสูงสุดอยู่ที่ภาคเหนือ 9.42 ปี จันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 07.30 น.


วันนี้(19 มี.ค.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า จากการที่สกศ.ได้ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษารายจังหวัดระยะแรกระหว่าง ปี 2558 และ 2559 ของทุกสังกัด พบข้อมูลที่น่าสนใจ คือ ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยในกลุ่มอายุ 15 - 59 ปี มีแนวโน้มสูงขึ้น โดย ปี 2560 เท่ากับ 9.52 ปี หรือ เทียบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ชั้น ม.3 ปี 2559 เท่ากับ 9.40 ปี และ ปี 2558 เท่ากับ 9.33 ปี โดยจังหวัดที่มีปีการศึกษาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ กรุงเทพมหานคร เท่ากับ 11.57 ปี รองลงมา คือ นนทบุรี 11.42 ปี ปทุมธานี 10.92 ปี ภูเก็ต 10.53 ปี และ สมุทรปราการ 10.50 ปี ขณะที่ แม่ฮ่องสอน  เท่ากับ 6.58 ปี ซึ่งในการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการยกอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่มี ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธาน เมื่อเร็วๆนี้ ได้มอบให้หน่วยงานในสังกัด ศธ.เพิ่มเรื่องจำนวนปีที่คนไทยได้รับการศึกษาเฉลี่ยเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งในการติดตาม ซึ่งในเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ จะผลักดันให้เพิ่มเป็น 12.5 ปี ในปี 2579  
 
เลขาธิการ สกศ.กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดลำดับตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค 6 ภาค จังหวัดที่มีปีการศึกษาเฉลี่ยสูงสุด-ต่ำสุด ดังนี้  ภาคเหนือ  17 จังหวัด สูงสุด พิษณุโลก 9.42 ปี แม่ฮ่องสอน 6.58 ปี  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  20 จังหวัด สูงสุดขอนแก่น 9.15 ปี ต่ำที่สุด สกลนคร 7.96 ปี  ภาคกลาง  19 จังหวัดและกทม. สูงสุดกทม. 11.57 ปี ต่ำสุด สมุทรสาคร 8.24 ปี ภาคตะวันออก  6 จังหวัด สูงสุด สมุทรปราการ 10.50 ปี ต่ำสุด ตราด 8.54 ปี ภาคใต้  9 จังหวัด สูงสุด ภูเก็ต 10.53 ปี ต่ำสุด ระนอง 8.03 ปี ภาคใต้ชายแดน 5 จังหวัด สูงสุด สงขลา 10.05 ปี ต่ำสุด นราธิวาส 8.14 ปี

“ เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลพบว่าปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยปี 2560 มีทั้งสิ้น 60 จังหวัดที่มีปีการศึกษาเฉลี่ยสูงขึ้น และมีเพียง 16 จังหวัดที่มีปีการศึกษาเฉลี่ยลดลง ได้แก่ กาญจนบุรี ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช น่าน ปทุมธานี ภูเก็ต แม่ฮ่องสอน ราชบุรี ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี และอุดรธานี ขณะที่ สมุทปราการ เป็นจังหวัดเดียว ที่มีปีการศึกษาเฉลี่ยเท่าเดิมคือ 10.49 ปี ” ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าว.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 56