อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

มติเอกฉันท์สั่งไล่ออกแล้ว 'ขรก.ซี8'โกงเงินเด็ก(คลิป)

ปลัด ศธ.สรุปผลประชุม อ.ก.พ.สป. มีมติเอกฉันท์ 7 : 0 เสียง ไล่ออก "รจนา" ยักยอกเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตกว่า 100 ล้านบาท จันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 19.30 น.

วันนี้ (26มี.ค.) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนสำนักงานปลัด ศธ. (อ.ก.พ.สป.) ซึ่งการประชุมดังกล่าวจะมีการพิจารณาโทษวินัยร้ายแรงนางรจนา สินที ข้าราชการระดับ 8 ศธ. กรณีกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ได้ตรวจพบการทุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต โดยมีการโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกว่า 88 ล้านบาท โดยการประชุมดังกล่าวใช้เวลากว่า 4 ชั่วโมง ซึ่งนายการุณ กล่าวภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ 7 : 0 โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของนางรจนา เป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานไม่ปฎิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาลและไม่ปฎิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ฐานปฎิบัติหรือละเว้นปฎิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 82 (2) มาตรา 83 (1) (4) และ (7) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการผู้กระทำผิดวินัยร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว234 ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2536 จึงมีมติลงโทษไล่นางรจนา สินที ออกจากราชการปลัด ศธ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับมติดังกล่าวจะมีผลทันที ส่วนการขยายผลไปยังบุคคลอื่นอยู่ระหว่างคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกำลังดำเนินการ หากมีใครเข้าเกี่ยวข้องก็จะดำเนินการทางวินัยต่อไป โดย ศธ.จะส่งผลสรุปโทษไล่ออกให้นางรจนารับทราบ และส่งให้ ป.ป.ท. และ ป.ป.ง. ได้ไปใช้ในการประกอบดำเนินคดีอีกทางหนึ่งด้วย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 2.14K