อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563

กอปศ.นำร่องเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาพิเศษ ระยอง-ศรีสะเกษ

บอร์ด กอปศ.ถก ร่าง พ.ร.บ.เขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาพิเศษ เตรียมนำร่องเขตการศึกษาพิเศษระยอง-ศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2/2561 หวังสร้างโรงเรียนดี เด่น ดัง ทั่วประเทศ ลดการจ่ายแป๊ะเจี๊ยะแลกที่นั่งเรียน อังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น.

วันนี้ (27 มี.ค.) ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อปฎิรูปการศึกษา (กอปศ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กอปศ.ได้หารือถึงการจัดทำร่าง พ.ร.บ.เขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาพิเศษ พ.ศ.. โดยคณะทำงานวิจัยเรื่องการจัดการศึกษานวัตกรรมพื้นที่เศษ ที่มี ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานคณะทำงานฯ ในฐานะประธานสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ ได้นำเสนอแนวทางการจัดการศึกษาเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม กอปศ. ซึ่งการจัดการศึกษานวัตกรรมพื้นที่พิเศษนั้นที่ประชุมเห็นด้วยที่จะจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษให้มีความหลากหลาย เพราะทุกวันนี้เรามีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เป็นจำนวนมากแต่การแก้ปัญหาการศึกษายังมีความเหลื่อมล้ำอยู่มากจนต้องส่งเรื่องมาให้หน่วยงานกลางอย่างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ช่วยแก้ไขปัญหาให้ ดังนั้นจึงต้องนำไปสู่การจัดทำร่าง พ.ร.บ.เขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาพิเศษ พ.ศ.. ขึ้น เพื่อให้กฎหมายที่มีการบูรณาการการทำงานในเขตพื้นที่มากขึ้นทั้งความร่วมมือจากภาคประชาสังคม เศรษฐกิจ ชุมชน 

ด้าน ดร.สมเกียรติ กล่าวว่า สำหรับการจัดทำร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวนั้น เราต้องการสร้างโรงเรียนดีให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ เพื่อที่ผู้ปกครองจะได้ไม่ต้องมานั่งจ่ายแป๊ะเจี้ยให้บุตรหลานของตัวเองเข้าโรงเรียนดังๆ โดยทุกโรงเรียนของประเทศไทยจะต้องเป็นโรงเรียนดีเหมือนกันหมด ซึ่งที่ผ่านมาเราพบว่า โรงเรียนดีและเป็นโรงเรียนดังมีอยู่แค่หลักสิบเท่านั้นและนักเรียนในโรงเรียนเหล่านี้ก็มักจะสอบแข่งขันระดับชาติหรือระดับประเทศกวาดรางวัลมานับไม่ถ้วน ดังนั้นเราจึงต้องขยายผลให้เกิดโรงเรียนดีเด่นดังทั่วประเทศให้ได้ ทั้งนี้คณะทำงานของตนได้พบโจทย์ที่ไม่สามารถจัดการศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าวได้ คือ กฎระเบียบที่บีบรัดการทำงานของเขตพื้นที่มากเกินไปจนไม่สามารถสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาแบบพิเศษได้ ครูมีภาระงานมาก นอกจากนี้เราจะต้องพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้นำทางการศึกษา และปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 

“สำหรับการจัดการศึกษาในรูปแบบพิเศษนี้จะทำให้เขตพื้นที่เป็นเขตพื้นที่การศึกษาพิเศษ โดยเขตพื้นที่จะต้องทำให้โรงเรียนในสังกัดมีความอิสระในการบริหารจัดการตัวเอง และยกระดับคุณภาพนักเรียนและโรงเรียนบนความหลากหลายของพื้นที่ให้ได้ โดยจะให้มีการนำร่องเขตพื้นที่การศึกษาพิเศษที่จังหวัดระยอง เพราะจังหวัดระยอง มีความหลากหลายทางด้านอุตสาหกรรม  กับ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีความยากจน ดังนั้นจะจัดการศึกษาแบบพิเศษอย่างไรบนความแตกต่างของแต่ละสภาพพื้นที่ ทั้งนี้การเป็นเขตพื้นที่การศึกษาพิเศษจะตั้งเขตพื้นที่ขึ้นมาใหม่หรือจะใช้เขตพื้นที่เดิมก็ได้ เช่น สพม.เขต 18 ระยองแบบเดิม หรือ ใช้ชื่อ เขตพื้นที่การศึกษานวัตกรรมการศึกษาพิเศษระยอง เขต 18 เป็นต้น อย่างไรก็ตามการนำร่องเขตพื้นที่พิเศษคาดว่าจะเริ่มให้ทันในภาคเรียนที่ 2/2561” ดร.สมเกียรติ กล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 60