อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563

แนะปรับหลักสูตรมุ่งสู่อาชีพในอนาคต

“ประเสริฐ” ห่วงนักศึกษาลด มั่นใจมหา’ลัยทยอยปิดหลักสูตร-ภาคพิเศษ แนะปรับหลักสูตรมุ่งสู่อาชีพในอนาคต อังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 18.17 น.

วันนี้(3 เม.ย.) รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า  จากที่ตนได้ติดตามการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลาง หรือทีแคส ปี 2561 รอบที่ 1 พบว่ามีเด็กที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ กว่า 8 หมื่นคน ขณะที่สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ สามารถรับได้กว่า 1.2 แสนคน  ซึ่งตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าปีนี้มีเด็กที่เข้าเรียนอุดมศึกษาลดลง  ซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน โดยเฉพาะเอกชนจำนวนเด็กมาเรียนลดลงอย่างเห็นได้ชัด  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนภาคพิเศษ ก็ได้รับผลกระทบในเรื่องจำนวนนักศึกษาลดลงเช่นเดียวกัน

รศ.ดร.ประเสริฐ  กล่าวต่อไปว่า  จากการติดตามข้อมูลยังพบว่าเด็กที่สมัครเข้าเรียนในสาขาวิชากลุ่มสังคม กลุ่มศิลปะมีตัวเลขลดลงพอสมควร แต่ในกลุ่มวิศวกรรม กลุ่มอาหาร กลุ่มคอมพิวเตอร์ ยังได้รับความสนใจจากนักศึกษาจำนวนมาก และที่น่ายินดีคือกลุ่มที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมใหม่ กลุ่มสุขภาพ มีนักศึกษาสนใจเข้าเรียนเต็มจำนวน อย่างไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษาจะต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดคือ 1.ต้องเน้นการเรียนการสอนในหลักสูตรที่มุ่งสู่อาชีพในอนาคต และ 2.หลักสูตรที่เปิดสอนจะต้องบอกได้ว่าจบไปแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง

“หลังจากนี้เชื่อว่ามหาวิทยาลัยจะทยอยปิดหลักสูตรที่ไม่มีนักศึกษาสมัครเรียน และไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเปิดหลักสูตรภาคพิเศษเหมือนที่ผ่านมาอีกต่อไป  ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยจะมุ่งไปเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางมากขึ้น  ส่วนมทร.ธัญบุรี มีการปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการเรียนของนักศึกษา โดย 2 ปีที่ผ่านมามีการยุบรวมหลักสูตร 4-5 หลักสูตร และปีการศึกษา 2562 จะมีการบูรณาการหลักสูตรที่เกี่ยวกับสิ่งทอ อาหาร วิทยาศาสตร์การอาหาร จัดหลักสูตรใหม่เพื่อให้นักศึกษามีความรู้แบบครบวงจร เพราะนักศึกษาม่ได้คิดเฉพาะประกอบอาชีพ แต่มีความต้องการเป็นผู้ประกอบการด้วย”รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%