อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

ศมส.ชวนเสวนาหญิงชนเผ่าเชื่่อมสัมพันธ์ 70 ปีไทย-อินเดีย

พีรพน ชวนฟังเสวนาวิชาการ "หญิงชนเผ่า" แลกเปลี่ยนความรู้นักวิชาการ เชื่อมสัมพันธ์ไทย-อินเดีย ครบรอบ 70 ปี พร้อมเปิดให้เข้าร่วมกิจกรรมฟรีไม่มีค่าใช่จ่าย หวังต่อยอดวิจัยข้ามวัฒนธรรมสู่สังคม จันทร์ที่ 16 เมษายน 2561 เวลา 11.37 น.

วันนี้(16 เม.ย.) นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (ศมส.) กล่าวว่า ในวาระครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อินเดีย ทาง ศมส.กับ สาธารณรัฐอินเดีย ได้ร่วมมือทางวิชาการระกว่างกัน โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านการสัมมนาทางวิชาการและการแสดงทางวัฒนธรรมของชุมชนชาติพันธุ์ ไท รวมทั้งสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาของไทย เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ไท ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ถือเป็นอาณาบริเวณทางวัฒนธรรมต่อเนื่องมาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่จำนวนมาก รวมไปถึงชุมชนที่พูดภาษากลุ่มออสโตร-เอเชียติก และกลุ่มภาษาไท-กะได ต่อมาภายหลังอินเดียประกาศอิสรภาพในปี 2490 ส่งผลให้ชุมชนชาติพันธุ์เหล่านี้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมทั้งในบริบทของรัฐชาติและโลกสมัยใหม่ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างของชุมชนชาติพันธุ์

นายพีรพน กล่าวต่อไปว่า ในวันที่ 26 เมษายนนี้ ศมส.ได้ร่วมมือกับนักวิจัยชาวไทยและอินเดีย แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ โดยจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “หญิงชนเผ่า” ในอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือ : ว่าด้วยตัวตน และชาติพันธุ์ ซึ่งจะเป็นการบรรยายทางวิชาการจากงานวิจัยจำนวน 2 หัวข้อ ได้แก่ Othering the Normativity: An Ethnographic Account of a Village Girl in ‘Manasa Puja’ (Ritualistic Worship) in Koch-Rajbanshi Community in Assam. และ กลุ่มบ้านลุงมาฮิลา : ผู้หญิงไทอายตอนกับอำนาจการต่อรองทางเศรษฐกิจ (Creating ‘Lung Mahila’ : Tai Aiton Women in Negotiation.) โดยงานเสวนาจัดขึ้นที่ห้อง 601 ศมส. ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

“ศมส. คาดหวังว่าประเด็นดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยข้ามวัฒนธรรม การพัฒนาฐานข้อมูลชาติพันธุ์ และส่งเสริมความเข้าใจด้านชาติพันธุ์แก่สาธารณะ อีกทั้งจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักวิชาการไทยและอินเดีย เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยเชิงชาติพันธุ์ระหว่างภูมิภาคต่อไป ซึ่งผู้สนใจสามารถร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือ ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.sac.or.th หรือ สอบถามข้อมูล โทร 0-2880-9429ต่อ3834” ผอ.ศมส. กล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 9