อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 16 มกราคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 16 มกราคม 2562

'ส่องชาติ ชื่นศิริ'ศิลปินแห่งชาติเสียชีวิต

สิ้น'ส่องชาติ ชื่นศิริ'ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ละครรำ) ปี 2553 เสียชีวิตด้วยโรคชรา สิริอายุรวม 99 ปี 9 เดือน โดยจะมีการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ 17-23 เม.ย. เวลา 19.00 น. ณ ศาลา 9 วัดโสมนัสราชวรวิหาร อังคารที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 11.01 น.วันนี้ (17 เม.ย.) นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) แจ้งว่า นางส่องชาติ ชื่นศิริ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ละครรำ) ประจำปีพุทธศักราช 2535ถึงแก่กรรมที่โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ด้วยโรคชรา สิริอายุรวม 99 ปี 9 เดือน โดยจะมีการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ 17-23 เมษายน 2561 เวลา 19.00 น. ณ ศาลา 9 วัดโสมนัสราชวรวิหาร แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ และเก็บศพไว้บำเพ็ญกุศลเป็นเวลา 100 วัน โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะเป็นผู้ดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพต่อไป ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิต เพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลศพ 20,000 บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 150,000บาท
สำหรับประวัติของนางส่องชาติ ชื่นศิริ ศิลปินแห่งชาติ เกิดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2461เป็นศิลปินผู้มีความสามารถชั้นสูงในทางศิลปะด้านละครรำ เป็นผู้รำกระบวนรำแม่บทใหญ่ ซึ่งสถาบันการศึกษาใช้เป็นแบบเรียน “แม่ท่า” ในการสอนนาฏศิลป์ไทยในปัจจุบัน นางส่องชาติ เป็นศิลปินผู้มีความสามารถรอบตัว จดท่ารำทุกกระบวนรำของครูโบราณได้อย่างแม่นยำหลายรูปแบบ มีทั้งละครรำ ละครพันทาง และละครแบบหลวงวิจิตรวาทการ โดยแสดงเป็นตัวพระ ตัวนาง และระบำเบ็ดเตล็ดเกินกว่า 1,000ครั้ง มีลีลาการแสดงเป็นที่ประทับใจและเป็นที่กล่าวขานชื่นชมของผู้ชมและผู้บังคับบัญชาในอดีตเสมอมาโดยตลอด ทั้งยังถ่ายทอดพัฒนาลีลาท่ารำของครูโบราณให้กับลูกศิษย์มาตลอด เป็นที่ยกย่องอย่างสูงในแวดวงศิลปะการแสดงด้านละครรำ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ละครรำ) พุทธศักราช 2535

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 11