อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

พิษอควาเรียมโดนแน่อย่างน้อย1ราย

“การุณ”เร่งสอบข้อเท็จจริงสร้าง“อคาเรียม”สงขลา เบื้องต้นบอกได้แค่มีมูลทุจริต มีคนต้องโดนใช้มาตรการ คสช.แน่ๆ อย่างน้อย 1 ราย ศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น.

วันนี้(20 เม.ย.)นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. ฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือ อควาเรียม ทะเลสาบสงขลา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้มีการหารือร่วมกันเป็นครั้งที่ 4 โดยมีกรรมการที่เป็นผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.)และกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ฝ่ายกฎหมายของสำนักงานปลัด ศธ. พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ทั้งข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่จังหวัดสงขลา และเอกสารที่ได้จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) วิทยาลัยประมงฯ  รวมกว่า 26 แฟ้ม โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯจะหาข้อมูล เพื่อให้ได้ความชัดเจนมากที่สุด และตรงกับประเด็นปัญหา โดยเฉพาะเรื่องการกำหนดสัญญาจ้างและการกำหนดรูปแบบรายการ ว่า มีความสอดคล้องกันหรือไม่ เช่น รูปแบบรายการมีความเปลี่ยนแปลง แล้วในสัญญาจ้างมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เพราะจากการตรวจสอบพบว่า มีการแก้ไขสัญญาประมาณ 6 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2551-2557 ซึ่งจะต้องดูว่า การแก้ไขสัญญาแต่ละครั้งเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่ และมีเหตุผลอะไรที่ต้องปรับแก้สัญญา

ปลัดศธ.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบฯจะดูรายละเอียดเรื่องการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ซึ่งพบว่า มีการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าหลายครั้ง และเป็นจำนวนเงินที่มากพอสมควร อีกส่วนคือ เรื่องการขยายสัญญาจ้าง ซึ่งตรงนี้จะเป็นประเด็นที่สามารถนำไปขยายผลต่อได้ โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้กรรมการแต่ละส่วน นำแฟ้มเอกสารในส่วนของตนเองไปศึกษารายละเอียด เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน และนำกลับมาหารือร่วมกันอีกครั้ง ทั้งนี้ในส่วนของการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า เป็นเรื่องปกติที่สามารถดำเนินการได้ แต่จากการตรวจสอบพบว่ามีการเบิกจ่ายเงินที่มากจนผิดปกติ ส่วนจะเป็นจำนวนเงินเท่าไรนั้น ยังไม่สามารถบอกได้ เชื่อว่า เมื่อได้รายละเอียดจะทราบข้อเท็จจริง

“คิดว่า คณะกรรมการตรวจสอบฯ ประชุมอีกประมาณ 2-3 ครั้ง จะทราบข้อเท็จจริงที่ชัดเจน  ตอนนี้ถ้าถามว่า กรณีนี้มีมูลการทุจริตหรือไม่ ก็ต้องตอบว่ามีมูล ส่วนใครจะเกี่ยวข้องบ้าง ยังไม่อยากระบุว่าเป็นใคร แต่จะศึกษาว่าผู้ที่รับผิดชอบงานในแต่ละส่วน แต่ละประเด็นที่เราตั้งข้อสังเกต ผู้ที่รับผิดชอบงานในแต่ละส่วนคือใคร จากนั้นจะเชิญมาให้ข้อมูล ซึ่งรวมทั้งภาคเอชนที่เกี่ยวข้องด้วย”นายการุณกล่าวและว่า ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบฯ พยายามจะสรุปข้อมูลให้ได้ภายในเดือนเดือนเมษายนนี้  ส่วนที่ รมว.ศธ. ระบุว่า ในสัปดาห์หน้าจะได้ข้อสรุปเบื้องต้น และอาจจะเสนอ ใช้มาตรการป้องกันและปราบทุจริตในระบบราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งถ้าเป็น ผู้บริหารระดับสูง อาจจะย้ายไปสำนักนายกรัฐมนตรี ระดับเจ้าหน้าที่ ให้ย้ายออกจากพื้นที่ หรือระดับผู้มีอิทธิพลถึงเป็นระดับล่างก็ให้ย้ายไปสำนักนายกฯ นั้น จะมี 1 รายที่ต้องใช้มาตรการคสช. ส่วนเป็นระดับใดนั้น ยังไม่ขอเปิดเผย
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 31