อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563

วธ.เล็งเสนอปราสาทพนมรุ้งเป็นมรดกโลก

 “วีระ” ดันปราสาทพนมรุ้ง เสนอขึ้นทะเบียนรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลก ชี้มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม เทคนิคการก่อสร้าง ม.ค. 2562  พร้อมชะลอเสนอปราสาทหินพิมายเป็นมรดกโลกไว้ก่อน หลังมีประชาชนไม่เห็นด้วยประกาศกำหนดเขตปกป้องคุ้มครองโบราณสถาน อังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.23 น.

วันนี้(8 พ.ค.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)  กล่าวว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1  ทางวธ.ได้นำเสนอความคืบหน้าในการเตรียมเสนอชื่ออุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งและปราสาทบริวารขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลก เนื่องจากวธ.เห็นว่าปราสาทพนมรุ้ง  เมืองต่ำ และปลายบัด ที่มีศักยภาพในการเสนอเป็นมรดกโลก สร้างอยู่บนยอดภูเขาไฟ เพื่อเป็นศาสนสถานตามความเชื่อในศาสนาฮินดู ทั้งยังมีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม เทคนิคการก่อสร้างด้านชลประทาน โดยเฉพาะระบบชลประทาน ดัดแปลงปากปล่องภูเขาไฟเป็นสระ มีการสร้างบารายขนาดใหญ่เก็บกักน้ำ เชื่อมโยงถึงกันหล่อเลี้ยงศาสนสถานและชุมชนนับหมื่นแสดงภูมิปัญญาลึกซึ้งคนโบราณ

นายวีระ กล่าวต่อไปว่า   ตนได้เร่งรัดกรมศิลปากรจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการเสนอชื่อพนมรุ้งและปราสาทโดยรอบเข้าสู่บัญชีเบื้องต้นมรดกโลกให้แล้วเสร็จ เพื่อเสนอต่อยูเนสโกต้นเดือน มกราคม 2562 โดยจะมีการสำรวจ เพื่อกำหนดขอบเขตขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง งานสำรวจขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตโบราณสถานปลายบัด รวมถึงงานศึกษาวิจัยโบราณสถานตามแนวสำรวจภาพถ่ายเทคโนโลยี lidar  ซึ่งพบกลุ่มหลักฐาน 8 กลุ่ม  ทั้งบริเวณบนเขาและบริเวณเชิงเขาพนมรุ้ง  โดยร่องรอยหลักฐานสิ่งก่อสร้างโบราณที่พบ  เชื่อว่า น่าจะเป็นหมู่บ้าน เป็นที่ตั้งของอาศรมอันเป็นที่อยู่ของโยคีและข้าทาสที่ได้รับการอุทิศถวายแด่ปราสาทพนมรุ้ง “เดิม วธ.มีแนวคิดจะเสนอปราสาทหินพิมายเป็นมรดกโลกด้วย แต่ปัจจุบันมีประชาชนบางส่วนไม่เห็นด้วยกับประกาศกำหนดเขต เพื่อปกป้องคุ้มครองโบราณสถานแห่งนี้ของกรมศิลปากร และยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครอง  หากผนวกพิมายเข้าไปในเส้นทางอาจมีปัญหาต่อการขึ้นบัญชี จึงขอให้ชะลอไว้ก่อน พร้อมเมื่อใดจะผนวกเข้าบัญชีมรดกโลกในภายหลังได้ ระหว่างนี้สั่งการให้  กรมศิลปากรเร่งทำความเข้าใจกับชุมชน   เพราะประกาศดังกล่าวไม่ได้รอนสิทธิ์ แต่จะปกป้องคุ้มครองโบราณสถาน ควบคุมสิ่งปลูกสร้างไม่ให้ทำลายทัศนียภาพที่ทรงคุณค่าเท่านั้น " นายวีระ กล่าว

รมว.วัฒนธรรม กล่าวอีกว่า การผลักดันให้มีมรดกในพื้นที่ภาคอีสานนั้น เนื่องจากวธ.เห็นว่า อีสานตอนล่าง 4 จังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสุรินทร์ หรือนครชัยบุรินทร์ มีมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะปราสาทหินที่มีจำนวนมาก ปัจจุบัน 4 จังหวัดมีนักท่องเที่ยวชาวไทยมาเยี่ยมชม 13 ล้านคน และชาวต่างประเทศ 2 แสนคน รายได้จากการท่องเที่ยว รวมถึงสินค้าบริการด้านการท่องเที่ยวรวม 2.7 หมื่นล้านบาท ซึ่ง วธ.ได้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยโบราณสถาน 4 จังหวัด จะต้องพัฒนาและให้บริการประชาชนทั้งองค์ความรู้และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว จัดระบบนำชมให้มีประสิทธิภาพจาก QR CODE สู่ AR CODE   รวมถึงจัดกิจกรรมประจำปีเพื่อให้เป็นที่รู้จัก จัดทำวิดีโอคลิปนำชมโบราณสถานและอุทยานประวัติศาสตร์ให้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 26