อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

จ่อผุดรร.ไทย-โคเซ็นปั้นเด็กนวัตกรรม

 "ธีระเกียรติ" จ่อตั้งโรงเรียนไทย-โคเซ็น เป็นโรงเรียนเตรียมนักนวัตกรรม คาดเริ่มได้ปีการศึกษา 2562  อังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.

วันนี้(15 พ.ค.)นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) อยู่ระหว่างเจรจากับนายทานิคูชิ อิสะ ประธานสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น ถึงแนวทางที่สร้างการร่วมมือในโครงการไทย-โคเซ็น เป็นการเตรียมความพร้อมเด็กเพื่อให้เป็นนักนวัตกรรม โดยใช้มาตรฐานของโคเซ็นในการตัดการเรียนการสอน ซึ่งที่ผ่านมาไทยมีโรงเรียนเตรียมแพทย์ เตรียมทหาร แต่ยังไม่มีโรงเรียนเตรียมนักนวัตกรรม จากการหารือร่วมกันหลายครั้งค่อนข้างมีข้อสรุปชัดเจนแล้วว่าก็จะทำโรงเรียนไทย-โคเซ็น ขึ้นเป็นโรงเรียนที่ตั้งใหม่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  โดยจะคัดผู้เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความถนัดทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และมีความตั้งใจอยากจะเป็นนักเทคโนโลยี นักนวัตกรรม เข้ามาเรียนในระดับม.4 ส่วนหลักสูตรการเรียนการสอนจะให้ทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการ ที่ผ่านมาได้ชี้แจงให้ผู้บริหารรับทราบแล้ว คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ปีการศึกษา 2562 

"เราต้องการผู้นำด้านเทคโนโลยี คนที่จะมาเป็นนักคิดสร้างนวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศ เราจึงต้องเตรียมและสร้างคน ไม่ใช่แค่ไทยที่มุ่งไปสู่ 4.0 แต่ทุกประเทศอื่นๆฟิลิปปินส์ มาเลเซียก็ทำ  ซึ่งโคเซ็นก็คือการเตรียมคนเพื่อ 4.0 ที่ไม่ได้เก่งแค่ความรู้ด้านวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ แต่ต่อยอดคิดและสร้างนวัตกรรมได้ คือคิดได้ ทำได้ ไม่ใช่ทำได้แบบธรรมดา แต่คิดไปไกลและทำได้  โดยตลอดระยะเวลาการเรียนของหลักสูตร 5 ปีโคเซ็นจึงสอนเข้มข้นมาก ใน 3 ปีแรกจะเน้นวิชาพื้นฐาน เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ส่วนปีที่ 4-5 จะเน้นการฝึกปฏิบัติและการคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรม"นพ.ธีระเกียรติ กล่าวและว่า เร็วๆนี้จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งและจะได้วางแนวทางดำเนินการ

 รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ จะหารือกับ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งดูภาพรวมแผนการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่จะมีการกู้เงินจากองค์การร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น(JICA) คิดดอกเบี้ยเงินกู้ 0.3% ต่อปีมาใช้ดำเนินการซึ่งผ่านการอนุมัติจากประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไม่นานนี้ โดยอาจจะเสนอขอปรับแผนมาทำในด้านการอบรมพัฒนาครูเรื่องการจัดการเรียนสอนตามมาตรฐานโคเซ็น  ใช้งบประมาณเดิมที่ตั้งไว้ 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 272