อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563

ราชภัฏเล็งผลิต"ครูพรีเมี่ยม"ปี 62

“รัฐกรณ์”เผยมิถุนายนนี้หลักสูตรครูพรีเมี่ยมเสร็จแน่ พร้อมเข้า ครม. คาดรับนักศึกษาได้ในปี 62 หวังบัณฑิตครูคุณภาพสูงเป็นเลิศทำให้เกิดผลลัพธ์ด้านสมรรถนะของนักเรียน อังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.25 น.

วันนี้( 15 พ.ค.) ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.) นครราชสีมา เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณบดีคณะครุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)ทั้ง 38 แห่ง ได้จัดประชุมปฏิบัติการ เพื่อจัดทำหลักสูตรครูคุณภาพสูง (High quality Teacher) และคุณภาพเป็นเลิศ (Premium quality Teacher) ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการจัดทำสมรรถนะ ตัวชี้วัดในด้านต่างๆเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว และระหว่างนี้กำลังจัดทำรายละเอียดรายวิชาใน 7 สาขาที่จะใช้นำร่องได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ประถมศึกษา และการศึกษาปฐมวัย  ซึ่งการจัดทำหลักสูตรนี้จะเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ เพื่อนำเสนอต่อองคมนตรี และคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่อขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินการ คาดว่าจะสามารถเปิดรับนักศึกษาได้ภายในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
 
ผศ.ดร.รัฐกรณ์  กล่าวต่อไปว่า หลักสูตรดังกล่าวจะเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความโดดเด่นใน 11 ด้านคือ 1. มีจิตวิญญาณความเป็นครู 2. มีวินัยและจรรยาบรรณความเป็นครู 3. มีสมรรถนะความเป็นครู 4. มีสมรรถนะการเรียนรู้ 5. มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 6. มีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 7. มีสมรรถนะด้านการวิจัย 8. มีสมรรถนะด้านดิจิทัล 9. มีสมรรถนะสะเต็มศึกษา 10. มีสมรรถนะด้านศาสตร์พระราชา และ 11.มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ  คาดหวังว่าบัณฑิตครูที่มีคุณภาพสูงและคุณภาพเป็นเลิศจะทำให้เกิดผลลัพธ์ด้านสมรรถนะของนักเรียนต่อไป  อย่างไรก็ตามมรภ.ทุกแห่งยังจะใช้ข้อสอบวัดสมรรถนะที่เป็นเกณฑ์เดียวกันในการประเมินนักศึกษาก่อนจบ โดยนักศึกษาที่ทำคะแนนได้ตามเกณฑ์จะได้รับการยกย่องเป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ  คือนักศึกษาทำคะแนนทุกสมรรถนะได้ ร้อยละ 80-89 ได้คะแนนสูจะได้เป็นครูคุณภาพสูง และถ้านักศึกษาผ่านการประเมินทุกสมรรถนะ ร้อยละ 90 ขึ้นไปจะได้รับการยกย่องครูคุณภาพเป็นเลิศ  
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%