อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ถ่ายทอดความรู้ฟื้นฟูสุขภาพในแหล่งน้ำพุร้อน

มก.จัดโครงการอบรมฟื้นฟูสุขภาพในแหล่งน้ำพุร้อน ให้แก่สถานประกอบการ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ พุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 21.43 น.

วันนี้( 16พ.ค.)ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร รศ.ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค  หัวหน้าโครงการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวว่า จากสภาพปัญหาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่มีน้ำพุร้อนที่ยังไม่มีมาตรฐานในการให้บริการที่มีคุณภาพเท่าที่ควร  เช่น  ไม่มีการแบ่งแยกโซนแช่ตัว แช่เท้า หรือแยกชายหญิง การตรวจเชื้อที่มีอยู่ในน้ำแร่  และระยะเวลาอาบ จุ่ม แช่ก็ไม่มีการกำหนด เป็นต้น  ทางคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก. จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางและมาตรฐานการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (แหล่งที่มีน้ำพุร้อน) ซึ่งเป็นผลการวิจัยและพัฒนาเรื่องการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูสุขภาพฯ ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมสนับสนุนและบริการสุขภาพ ตามแผนบูรณาการการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ  ภายใต้งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2561  เพื่อจะนำผลการวิจัยดังกล่าวมาทดสอบกับสถานประกอบที่แหล่งที่มีน้ำพุร้อน จำนวน 28  แห่งทั่วประเทศ 


รศ.ดร.พัทธนันท์  กล่าวต่อไปว่า  ในการอบรมครั้งนี้ ได้มีการนำข้อมูลสภาพปัญหาในการให้บริการต่างๆ การปรับปรุงและพัฒนาออกแบบสิ่งสนับสนุนที่จำเป็นและเหมาะสมกับบริบทของสถานประกอบการในประเทศ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ เทอร์โมมิเตอร์ ป้ายบอกอุณหภูมิ ป้ายเพื่อแนะนำการให้บริการแช่น้ำพุร้อน แผ่นพับประชาสัมพันธ์การอาบ จุ่ม แช่ น้ำพุร้อนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมคลิปวิดีโอแนะนำการให้บริการดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อสถานประกอบการจะได้นำไปใช้ในการพัฒนาสถานประกอบการแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อน ให้เกิดคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นในการบริการต่างๆ  ต่อไป
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 7