อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

หวั่น พ่วง กระทรวงวิทย์ฯทำตั้งกระทรวงอุดมฯล่าช้า

“หมออุดม” เผย การนำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) มารวมกับสำนักงานอุดมศึกษา (สกอ.) ของกระทรวงศึกษาธิการ มีการหารือมาสักพักแล้ว แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป พฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.47 น.

วันนี้ (17 พ.ค.) นพ.อุดม คชินทร  รมช.ศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีการปฏิรูปโครงสร้างกระทรวงที่จะนำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) มารวมกับสำนักงานอุดมศึกษา (สกอ.) ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นกระทรวงอุดมศึกษาและการวิจัย ว่า เรื่องดังกล่าวได้มีการหารือมาระยะหนึ่งแล้ว อีกทั้งขณะนี้หน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัยของประเทศไทยก็ยังไม่ได้ข้อสรุปในการจัดตั้งสำนักงานการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ทั้งนี้ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การอุดมศึกษา พ.ศ.... จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายก็เสนอให้นำเรื่องการวิจัยและนวัตกรรมมาใส่ในกระทรวงการอุดมศึกษา เพราะร้อยละ 70-80 ของงานวิจัยและนวัตกรรม เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย จึงมีความต้องการให้กระทรวงการอุดมศึกษาที่จะเกิดขึ้นใหม่เข้ามารับผิดชอบในส่วนนี้ ซึ่งโดยหลักการตนไม่ได้มีความขัดแย้งในกรณีดังกล่าว เพราะจากหลักการเป็นเรื่องที่ดี แต่งานวิจัยและนวัตกรรมที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 30 จะอยู่ในกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ซึ่งคงต้องมีการหารือกับหน่วยงานเหล่านี้ให้ชัดเจน แต่สิ่งที่ตนกังวล คือ ขั้นตอนการสร้างความเข้าใจอาจจะทำให้การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษามีความล่าช้า จากโรดแมปที่ต้องการเกิดให้ได้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง เพื่อทำหน้าที่เชื่อมโยงทิศทางการผลิตกำลังคนและพัฒนาคุณภาพคน ขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติด้วย รวมถึงจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยควบคู่กับงบประมาณด้านการผลิตกำลังคน 
 
“เรื่องนี้ได้มีการหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีที่ดูแลในเรื่องนี้ รวมถึงนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รมว.วท.) ด้วย และมีความเห็นว่าหากการรวมการวิจัยและนวัตกรรมเข้ากับกระทรวงการอุดมศึกษาสามารถทำได้ทันก่อนจะมีการเลือกตั้ง คือ ภายในระยะเวลา 8 เดือน ผมสนับสนุนเต็มที่ แต่หากไม่ทันก็ขอให้ผลักดันการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาไปก่อน จากนั้นจึงเพิ่มในส่วนของการวิจัยและนวัตกรรมภายหลัง และหากมีการปรับร่างพ.ร.บ.การอุดมศึกษา เพื่อรวมการวิจัยและนวัตกรรมร่วมด้วย อาจจะต้องมีการศึกษาว่าจะต้องดำเนินการทำประชาพิจารณ์ใหม่หรือไม่ เพราะแต่ละคนก็มองไม่เหมือนกัน ซึ่งคงต้องให้ฝ่ายกฎหมายเป็นผู้ดำเนินการ”รมช.ศธ.กล่าว และว่า อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ร่างพ.ร.บ.การอุดมศึกษา อยู่ในขั้นตอนเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาแล้ว ซึ่งหาก ครม.พิจารณาแล้วเห็นว่าควรจะปรับแก้ในส่วนใดก็ถือเป็นอำนาจที่สามารถดำเนินการได้

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 16