อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562

หวั่น พ่วง กระทรวงวิทย์ฯทำตั้งกระทรวงอุดมฯล่าช้า

“หมออุดม” เผย การนำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) มารวมกับสำนักงานอุดมศึกษา (สกอ.) ของกระทรวงศึกษาธิการ มีการหารือมาสักพักแล้ว แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป พฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.47 น.

วันนี้ (17 พ.ค.) นพ.อุดม คชินทร  รมช.ศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีการปฏิรูปโครงสร้างกระทรวงที่จะนำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) มารวมกับสำนักงานอุดมศึกษา (สกอ.) ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นกระทรวงอุดมศึกษาและการวิจัย ว่า เรื่องดังกล่าวได้มีการหารือมาระยะหนึ่งแล้ว อีกทั้งขณะนี้หน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัยของประเทศไทยก็ยังไม่ได้ข้อสรุปในการจัดตั้งสำนักงานการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ทั้งนี้ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การอุดมศึกษา พ.ศ.... จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายก็เสนอให้นำเรื่องการวิจัยและนวัตกรรมมาใส่ในกระทรวงการอุดมศึกษา เพราะร้อยละ 70-80 ของงานวิจัยและนวัตกรรม เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย จึงมีความต้องการให้กระทรวงการอุดมศึกษาที่จะเกิดขึ้นใหม่เข้ามารับผิดชอบในส่วนนี้ ซึ่งโดยหลักการตนไม่ได้มีความขัดแย้งในกรณีดังกล่าว เพราะจากหลักการเป็นเรื่องที่ดี แต่งานวิจัยและนวัตกรรมที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 30 จะอยู่ในกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ซึ่งคงต้องมีการหารือกับหน่วยงานเหล่านี้ให้ชัดเจน แต่สิ่งที่ตนกังวล คือ ขั้นตอนการสร้างความเข้าใจอาจจะทำให้การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษามีความล่าช้า จากโรดแมปที่ต้องการเกิดให้ได้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง เพื่อทำหน้าที่เชื่อมโยงทิศทางการผลิตกำลังคนและพัฒนาคุณภาพคน ขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติด้วย รวมถึงจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยควบคู่กับงบประมาณด้านการผลิตกำลังคน 
 
“เรื่องนี้ได้มีการหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีที่ดูแลในเรื่องนี้ รวมถึงนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รมว.วท.) ด้วย และมีความเห็นว่าหากการรวมการวิจัยและนวัตกรรมเข้ากับกระทรวงการอุดมศึกษาสามารถทำได้ทันก่อนจะมีการเลือกตั้ง คือ ภายในระยะเวลา 8 เดือน ผมสนับสนุนเต็มที่ แต่หากไม่ทันก็ขอให้ผลักดันการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาไปก่อน จากนั้นจึงเพิ่มในส่วนของการวิจัยและนวัตกรรมภายหลัง และหากมีการปรับร่างพ.ร.บ.การอุดมศึกษา เพื่อรวมการวิจัยและนวัตกรรมร่วมด้วย อาจจะต้องมีการศึกษาว่าจะต้องดำเนินการทำประชาพิจารณ์ใหม่หรือไม่ เพราะแต่ละคนก็มองไม่เหมือนกัน ซึ่งคงต้องให้ฝ่ายกฎหมายเป็นผู้ดำเนินการ”รมช.ศธ.กล่าว และว่า อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ร่างพ.ร.บ.การอุดมศึกษา อยู่ในขั้นตอนเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาแล้ว ซึ่งหาก ครม.พิจารณาแล้วเห็นว่าควรจะปรับแก้ในส่วนใดก็ถือเป็นอำนาจที่สามารถดำเนินการได้

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 26