อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

ชม"ไร่หมุนเวียน"วิถีชีวิตกะเหรี่ยง

ศมส. จัด “มหกรรมไร่หมุนเวียน” หรือ “เทศกาลภูมิปัญญาชาติพันธุ์กะเหรี่ยง หมุนเวียนอย่างยั่งยืน ให้ความรู้ประชาชนดยเฉพาะชาติพันธุ์กะเหรี่ยง อาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.38 น.

สังคมไทยฝังใจมานานว่า “การทำไร่เลื่อนลอย” มาจากฝีมือของชาวเขาชนเผ่าต่างๆ จนเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีว่า กลุ่มคนเหล่านี้เป็นผู้ทำลายป่าต้นน้ำลำธาร ดังนั้น ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) หรือ ศมส. กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ในฐานะหน่วยงานที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมานุษยวิทยา ชาติพันธุ์ จึงเห็นว่า ต้องเร่งให้ความรู้ประชาชนในเรื่องดังกล่าวในการลดปัญหาความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงได้จัด “มหกรรมไร่หมุนเวียน” หรือ “เทศกาลภูมิปัญญาชาติพันธุ์กะเหรี่ยง หมุนเวียนอย่างยั่งยืน” ขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา รวมทั้งยังได้มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการให้ความรู้ไร่หมุนเวียนของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ตั้งแต่บัดนี้ -31 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ได้ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีการทำไร่หมุนเวียนของกลุ่มชาติพันธุ์ โดยเฉพาะชาติพันธุ์กะเหรี่ยง


นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผอ.ศมส. บอกว่า วธ. โดยศมส. มุ่งแก้ไขประเด็นปัญหาสำคัญของชาวกะเหรี่ยง อันได้แก่ อัตลักษณ์ชาติพันธุ์และวัฒนธรรม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิในสัญชาติ การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม และการศึกษา การรักษาวิถีการทำไร่หมุนเวียนถือเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนนโยบาย เพราะเป็นส่วนสำคัญของการดำรงชีพและแสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นกะเหรี่ยง ซึ่งมหกรรมไร่หมุนเวียนจะนำเสนอนิทรรศการแสดงถึงความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตกะเหรี่ยงและธรรมชาติ การทำเกษตรกรรมแบบไร่หมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อป่า รวมไปถึงการจัดแสดงผลผลิตจากไร่หมุนเวียน ที่ได้นำภูมิปัญญามาต่อยอดพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างสร้างสรรค์ ให้ประชาชนในพื้นที่เมืองหลวงได้รับทราบและได้เข้าใจวิถีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ หากเรานำวัฒนธรรมของคนภาคกลางไปเป็นตัวกำหนดนโยบายโดยที่ไม่ได้ศึกษาวิถีชีวิตของท้องถิ่นก็จะก่อให้เกิดอันตรายต่อวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งผลให้อัตลักษณ์วัฒนธรรมบางอย่างอาจสูญหายในอนาคตได้“ผมหวังว่าประชาชน นักเรียน นักศึกษา จะได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตการทำไร่หมุนเวียน อาทิ ป่า และการรักษาสมดุลแบบฉบับชาวกะเหรี่ยง ชาวกะเหรี่ยงแบ่งป่าตามการใช้ประโยชน์ออกเป็น 6 ประเภท รวมทั้งสร้างความเข้าใจใหม่ต่อสังคมว่า ไร่หมุนเวียนของชาวกะเหรี่ยง ไม่ใช่ไร่เลื่อนลอยตามที่สังคมเข้าใจกันมานาน ที่สำคัญการศึกษาวิจัยและการเสวนาครั้งนี้จะเป็นฐานข้อมูลให้แก่รัฐ ได้ศึกษาก่อนที่จะนำกฎเกณฑ์ของส่วนกลางไปบังคับใช้กับกลุ่มชาติพันธุ์ หากไม่ได้ศึกษาในวิถีภูมิปัญญาอย่างละเอียดลึกซึ้ง ก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิด จะเกิดผลร้ายต่อวิถีชีวิต รวมถึงกระทบต่อความมั่นคงของบ้านเมืองได้ ทั้งนี้ภายหลังการจัดมหกรรมไร่หมุนเวียนแล้ว ทางศูนย์ฯมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับไร่หมุนเวียนให้ความรู้ประชาชนตลอดเดือนพฤษภาคม โดยประชาชนที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2880- 9429 ต่อ 3834 พร้อมทั้งติดตามข่าวสารต่างๆ ผ่านทาง Facebook: หมุนเวียนอย่างยั่งยืนได้อีกด้วย” ผอ.ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร กล่าว
                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                     มนตรี ประทุม
​​
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 51