อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

วธ.รุกใช้เทคโนโลยีภาพจำลองโบราณสถานชาติ 

“วีระ” กำชับหน่วยงานในสังกัดวธ. เร่งรัดปรับโครงสร้างให้เสร็จภายในเดือน พ.ค.นี้ พร้อมนำเทคโนโลยีความเสมือนจริง จำลองภาพโบราณสถานสำคัญทั่วประเทศ พัฒนางานวัฒนธรรมให้ทันสมัย พุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.06 น.

วันนี้ (23 พ.ค.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 5/2561 ว่า  ได้กำชับให้แต่ละกรมจัดทำแผนปฏิบัติการเบิกจ่ายประจำปี 2561 ให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล และเร่งรัดการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานให้เสนอกลับมายังส่วนกลาง ภายในสิ้นเดือน พ.ค.นี้   เพื่อเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาล  รวมทั้งยังให้แต่ละกรมนำเทคโนโลยีมาพัฒนางานด้านวัฒนธรรมให้ทันสมัย  พร้อมเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีความเสมือนจริงจากญี่ปุ่น มาบรรยายและนำเสนอในที่ประชุมหัวข้อ “แนวทางการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาดำเนินงานวัฒนธรรม” เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเทคโนโลยีความเสมือนจริง (Super Virtual Reality)  ที่มีความละเอียดคมชัดสูง ในการจำลองภาพเสมือนจริงของโบราณวัตถุและโบราณสถาน  ซึ่งหลายประเทศได้นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้กับแหล่งมรดกโลกแล้ว เช่น กัมพูชา จีน อียิปต์ ขณะที่ไทยได้ทดลองใช้จัดทำภาพจำลองเสมือนจริงที่วัดพระศรีสรรเพชญ์  อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

นายวีระ กล่าวต่อไปว่า  ที่ประชุมยังได้มอบหมายให้กรมศิลปากร ไปหารือกับผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาจัดทำภาพจำลองเสมือนจริงกับโบราณสถานสำคัญของไทย อาทิ จัดทำภาพจำลองเสมือนจริง   วัดศรีชุม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และวัดไชยวัฒนาราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาหากได้ผลดี  จะขยายผลไปยังโบราณสถานสำคัญอื่นๆ ทั้งพระราชวังโบราณ  วัดสำคัญในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค รวมทั้งให้มีการจัดทำแผนการขึ้นทะเบียนโบราณสถานทั่วประเทศ แผนแม่บทการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติและหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณคลองห้า  จังหวัดปทุมธานี  เป็นศูนย์กลางทางการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมระดับโลก  

"นอกจากนี้ยังมอบหมายให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) บูรณาการกับหน่วยงานรัฐ เอกชน และวัดจัดงานตลาดวัฒนธรรมในวัดในจังหวัดต่างๆ เพื่อฟื้นฟูงานวัดให้เป็นที่รู้จักของคนรุ่นใหม่ รวมถึงให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเส้นทางโครงการ “รุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” เพื่อให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและร่วมกัน อนุรักษ์ไว้  เพื่อสร้างรายได้สู่ประชาชนและท้องถิ่น  และประเทศ  รวมถึง โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรม   เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยวอีกด้วย"  รมต.วัฒนธรรม กล่าว
 

 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 37