อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562

วธ.รุกใช้เทคโนโลยีภาพจำลองโบราณสถานชาติ 

“วีระ” กำชับหน่วยงานในสังกัดวธ. เร่งรัดปรับโครงสร้างให้เสร็จภายในเดือน พ.ค.นี้ พร้อมนำเทคโนโลยีความเสมือนจริง จำลองภาพโบราณสถานสำคัญทั่วประเทศ พัฒนางานวัฒนธรรมให้ทันสมัย พุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.06 น.

วันนี้ (23 พ.ค.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 5/2561 ว่า  ได้กำชับให้แต่ละกรมจัดทำแผนปฏิบัติการเบิกจ่ายประจำปี 2561 ให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล และเร่งรัดการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานให้เสนอกลับมายังส่วนกลาง ภายในสิ้นเดือน พ.ค.นี้   เพื่อเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาล  รวมทั้งยังให้แต่ละกรมนำเทคโนโลยีมาพัฒนางานด้านวัฒนธรรมให้ทันสมัย  พร้อมเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีความเสมือนจริงจากญี่ปุ่น มาบรรยายและนำเสนอในที่ประชุมหัวข้อ “แนวทางการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาดำเนินงานวัฒนธรรม” เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเทคโนโลยีความเสมือนจริง (Super Virtual Reality)  ที่มีความละเอียดคมชัดสูง ในการจำลองภาพเสมือนจริงของโบราณวัตถุและโบราณสถาน  ซึ่งหลายประเทศได้นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้กับแหล่งมรดกโลกแล้ว เช่น กัมพูชา จีน อียิปต์ ขณะที่ไทยได้ทดลองใช้จัดทำภาพจำลองเสมือนจริงที่วัดพระศรีสรรเพชญ์  อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

นายวีระ กล่าวต่อไปว่า  ที่ประชุมยังได้มอบหมายให้กรมศิลปากร ไปหารือกับผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาจัดทำภาพจำลองเสมือนจริงกับโบราณสถานสำคัญของไทย อาทิ จัดทำภาพจำลองเสมือนจริง   วัดศรีชุม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และวัดไชยวัฒนาราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาหากได้ผลดี  จะขยายผลไปยังโบราณสถานสำคัญอื่นๆ ทั้งพระราชวังโบราณ  วัดสำคัญในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค รวมทั้งให้มีการจัดทำแผนการขึ้นทะเบียนโบราณสถานทั่วประเทศ แผนแม่บทการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติและหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณคลองห้า  จังหวัดปทุมธานี  เป็นศูนย์กลางทางการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมระดับโลก  

"นอกจากนี้ยังมอบหมายให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) บูรณาการกับหน่วยงานรัฐ เอกชน และวัดจัดงานตลาดวัฒนธรรมในวัดในจังหวัดต่างๆ เพื่อฟื้นฟูงานวัดให้เป็นที่รู้จักของคนรุ่นใหม่ รวมถึงให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเส้นทางโครงการ “รุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” เพื่อให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและร่วมกัน อนุรักษ์ไว้  เพื่อสร้างรายได้สู่ประชาชนและท้องถิ่น  และประเทศ  รวมถึง โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรม   เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยวอีกด้วย"  รมต.วัฒนธรรม กล่าว
 

 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 32